YES! - Young European Scribes

Proiectul YES! – Young European Scribes

 

Tip de proiect: Proiect Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 aprobat cu nr. 2014-1-ES01-KA201-004720_3

Perioada desfăşurării: 2014-2016 (2 ani şcolari)

Finanţare europeană: 26.780 EUR

Parteneri externi:

- CEIP LA BALAGUERA, ALBAL, VALENCIA – SPANIA

- MEHMET AKIF ERSOY ORTAOKULU, USAK – TURCIA

- PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ, OLKOWICE – POLONIA

- ISTITUTO COMPRENSIVO ISA13, SARZANA - ITALIA

 

Obiectivele proiectului

– cooperare și colaborare cu elevi și cadre didactice din alte țări europene;

– promovarea valorilor europene precum toleranța și pluralismul;

– intensificarea sentimentului de apartenență la o comunitate europeană;

– dezvoltarea de abilități de înțelegere, citire și scriere în limbile naționale și engleză;

– dezvoltarea de competențe digitale;

– dezvoltarea capacității de a munci în echipă;

– dezvoltarea gândirii creative.

 

Grup ţintă: elevii de la nivel gimnazial şi profesori din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

 

Echipa de proiect:

Daniela Bunea – responsabil de proiect, coordonator reviste, responsabil pregătire interculturală

Gabriel Octavian Negrea – responsabil activități de informare și promovare a proiectului

Maria Săcelean – responsabil financiar

Raluca Filip – responsabil activități de diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului

Marinela Rusu – responsabil reviste – tehnoredactare, grafică, imagine

Ramona Szasz – responsabil activități dde documentare și culturale

Delia Șerb – responsabil relația cu părinții și comunitatea locală

Adina Stănculescu – responsabil IT și comunicare electronică

 

Elevii îndrumați de profesorii lor au creat în cadrul proiectului o revistă școlară europeană în limba engleză, în 4 numere:

1. https://www.joomag.com/magazine/yes-1st-issue/M0436758001424296879 - martie 2015

2. https://www.joomag.com/magazine/yes-2nd-issue/M0196046001433302478 - iunie 2015

3. https://www.joomag.com/magazine/yes-3rd-issue/M0553899001454996864 - ianuarie 2016

4. https://www.joomag.com/magazine/yes-4th-issue/M0747105001477161505 - iunie 2016

 

Lucrul la proiect

 

Am lucrat la îmbunătățirea competențelor lingvistice prin elaborarea unei reviste școlare comune în care elevii noștri au devenit jurnaliști. Revista are secțiuni diferite, cu scopul de a expune elevii la o varietate de texte scrise. Elevii și-au dezvoltat abilitățile de scriere, lectură, vorbire. Revista a fost publicată în limba engleză, care a fost limba noastră de comunicare.

Am avut activități în fiecare școală, organizate de coordonatorii de proiect respectivi. Pe parcursul implementării proiectului s-au desfășurat excursii cu elevii pentru a îmbogăți și mai mult experiența lor de învățare. De asemenea, am organizat întâlniri ale profesorilor față-în-față și online, unde au fost împărtășite idei și resurse didactice.

Acest proiect a fost extrem de motivant, atât pentru elevi cât și pentru profesori.

 

Site-ul eTwinning al proiectului: https://twinspace.etwinning.net/2460/home