YELLOW

YELLOW

- Young European Illustrators of Knowledge -

(Tineri Europeni Ilustratori de Cunoştinţe)

 

Pe scurt despre proiect

 

Tip de proiect: Proiect bilateral Comenius aprobat cu nr. 08-PBL-19-SB-RO în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Perioada desfăşurării: 2008-2010 (2 ani şcolari)

Finanţare europeană: 15.000 EUR

Partener extern: Partenerul nostru este Istituto Comprensivo Statale din Resana, în apropiere de Veneţia, Italia, una dintre cele mai cunoscute şi mai bine cotate şcoli din regiune.

Obiectiv general: Îmbunătăţirea abilităţii elevilor noştri de gimnaziu de a comunica în limbi străine prin motivarea lor în a adăuga noi cunoştinţe în ceea ce priveşte limba engleză şi a obţine competenţe iniţiale în limba italiană.

Obiective specifice: La sfârşitul proiectului vor fi realizate următoarele obiective concrete:

 - conţinut nou învăţat: limba maternă a partenerilor (la nivel elementar);

 - învăţare îmbunătăţită despre cetăţenia europeană;

 - achiziţia de noi abilităţi de viaţă;

 - produsele concrete: dicţionarul bilingv ilustrat şi piesa de teatru;

 - rezultate diseminate în cele două şcoli şi altor şcoli şi instituţii din comunitate.

Grup ţintă: elevii de la nivel gimnazial (a VI-a A şi a VI-a B) şi profesori din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Echipa de proiect:

 1. Prof. Arghir Daniela / prof. Filip Raluca - coordonator de proiect, responsabil de echipă

 2. Ec. Săcelean Maria - responsabil financiar

 3. Prof. Oancea Monica - responsabil IT şi activităţi de comunicare electronică

 4. Prof. Ciobotă Corina - activităţi în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare 

 5. Prof. Zanfir Patricia -  - activităţi în cadrul ariei curriculare Limbă şi comunicare

 6 Prof. Şerb Delia  - activităţi în cadrul ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe ale naturii

 7. Prof. Ilie Iulian - activităţi în cadrul ariei curriculare Om şi societate

 8. Prof. Chiricheş Corina - activităţi în cadrul ariei curriculare Arte

 9. Prof. Vonica Marioara - activităţi în cadrul ariei curriculare Tehnologii

10. Prof. Marinescu Ana - activităţi de documentare şi informare în teren

11. Prof. Rusu Marinela - responsabil activităţi de documentare, informare şi diseminare

Doamna prof. Daniela Arghir este iniţiatoarea acestui proiect şi a coordonat echipa de proiect în 2008/2009, până la data la care a intrat în concediu de maternitate. De la acea dată, coordonarea a fost preluată cu succes de doamna prof. Raluca Filip.

 

Detalii despre proiect

 

Proiectul este transdisciplinar, el implicând elevi şi profesori din diferite arii curriculare: Limbă şi comunicare, Tehnologii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport şi Consiliere şi orientare. El se constituie într-un cadru în care elevii trebuie şi doresc să-şi folosească abilităţile lingvistice.

 

Produsele finale vor fi un dicţionar bilingv ilustrat (prin desene şi scurte eseuri în limbile engleză, italiană şi română) de valori europene şi o piesă de teatru, care va avea ca subiect o valoare europeană, în limbile italiană şi română – scenarii şi reprezentaţii. 20 de elevi români şi italieni, însoţiţi de profesori, vor participa la două schimburi, cu scopul de a le da posibilitatea de a lucra intensiv împreună la proiect.

 

Primul schimb a avut loc în ultimele două săptămâni ale lunii mai 2008, când 10 elevi români din clasele a VI-a A şi B, însoţiţi de prof. Daniela Arghir şi prof. Raluca Filip, au călătorit în Resana şi au scris în limba italiană împreună cu cei 10 parteneri italieni, îndrumaţi de prof. Giusy Santovito şi prof. Mauro Stocco, un scenariu după o povestire în limba engleză creată de elevi online în săptămânile premergătoare schimbului. Acest scenariu a fost apoi prezentat pe scenă.

 

Elevii noştri au învăţat cum să coopereze şi să se ajute reciproc şi şi-au îmbunătăţit încrederea în sine şi abilităţile de comunicare, într-o atmosferă de învăţare, distracţie, toleranţă, prietenie şi creativitate. Lucrul intensiv în două limbi străine a fost extrem de valoros, şi la fel de valoroasă a fost şi mândria pe care am simţit-o la elevi. Teatrul poate furniza numeroase modalităţi pentru elevi să înveţe şi să aprecieze limbile străine într-un mod semnificativ în contexte de comunicare semnificative.

  

E un fapt dovedit deja că acest parteneriat bilateral cu Istituto Comprensivo di Resana a generat relaţionare, cunoaştere şi dezvoltare. Iniţierea şi derularea de proiecte ţin de nevoia „actorilor” şcolii de comunicare, de dialog, de intercunoaştere. Aici duce întreaga „mobilizare de forţe” care precede, însoţeşte şi urmează un proiect educaţional. Consecinţa cea mai importantă pentru viaţa şcolii o constituie dorinţa creşterii motivaţiei de implicare într-o astfel de activitate.

 

În perioada 18-27.03.2010 a avut loc vizita elevilor şi profesorilor de la Istituto Comprensivo di Resana la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pe parcursul vizitei de proiect, cei 10 elevi din Italia şi profesorii Laura Orlando şi Mauro Stocco au participat la activităţi de proiect, activităţi didactice şi cultural-artistice (programul vizitei: Vizita_YELLOW_CNGL_2010.pdf). Vineri, 26.03.2010 ora 12.00, elevii români şi italieni participanţi la proiect au prezentat în limba română piesa de teatru „Nu doar un singur prieten bun!” - rezultat al colaborării pe parcursul vizitei de proiect. 

 

Asistent lingvistic Comenius

 

Un alt aspect important al modului în care a fost influenţată activitatea şcolii a fost constituită de găzduirea în şcoala noastră în întreg semestrul al II-lea al anului şcolar 2008-2009 a Asistentului Comenius Francesco Testa, vorbitor nativ de limbă italiană. Sarcina sa principală a fost de a coopera cu şi a ajuta profesorii la clasă, Programul său de lucru a inclus munca cu grupuri mici, munca în echipă cu profesorul responsabil, ore de conversaţie, lucrul la proiectul YELLOW şi asistenţă la ore. Scopul principal al găzduirii Asistentului Comenius în şcoala noastră a fost de a da o dimensiune europeană curriculumului prin predarea elevilor noştri despre o altă cultură şi o altă limbă, ţinând seama de idei noi, astfel ei putând să-şi lărgească orizontul de cunoaştere. Elevii noştri au fost expuşi la un model real şi corect de limbă italiană, la cultura italiană şi la materiale autentice (imprimate, înregistrări etc.). Experienţa asistentului s-a îmbogăţit de asemenea, prin discuţii formale şi informale cu profesorii şcolii şi cu tot personalul din şcoală. El a fost prezentat şi părinţilor şi altor membri ai comunităţii locale. În consecinţă, şcoala a fost şi este văzută mai favorabil de către comunitatea locală. 

 

Rezultate

 

După 6 luni de studiere a limbii italiene, abilităţile elevilor noştri sunt: exprimare orală (pun şi răspund la întrebări, spun fraze despre un anumit subiect etc.), alfabetizare (înţeleg cuvinte atunci când le văd scrise, citesc cu voce tare, etichetează imagini, scriu din memorie etc.) şi înţelegere interculturală (salută politicos, participă la discuţii despre Italia şi despre stereotipuri, localizează Italia pe o hartă, vorbesc despre moduri de a călători până acolo şi acolo, recunosc asemănările dintre Sibiu şi alte oraşe italiene etc.).

 

Derulând acest proiect cu elevi de clasa a VI-a, promovăm imaginea gimnaziului de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, acţiunile proiectului fiind şi ele un factor de atragere a elevilor către şcoala noastră. Putem chiar aprecia că este o educaţie indirectă pentru mai multe grupuri sociale, nu numai pentru elevi, ci şi pentru apropiaţii acestora – părinţi, alte rude, prieteni.

 

Dintre cele 8 competenţe-cheie pentru învăţarea pe toată durata vieţii cuprinse în Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European, cel puţin 5 sunt vădit exersate cu ajutorul proiectului nostru de către profesorii, elevii, părinţii implicaţi: comunicare în limba maternă, comunicare în limbi străine, competenţe digitale, competenţe interpersonale şi civice, conştiinţă şi expresie culturală.

 

European Shared Treasure (EST) este baza de date pentru proiectele Comenius, Leonardo da Vinci şi Grundtvig, iar scopul acesteia este de a îmbunătăţi vizibilitatea şi accesul la rezultatele din cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. În calitate de beneficiar al proiectului YELLOW, CNGL a contribuit la efortul comun european de introducere a rezultatelor în baza de date EST.

Pentru detalii accesaţi http://www.anpcdefp.ro/EST/search.php şi introduceţi următoarele detalii:

 - Programul: Proiecte bilaterale Comenius

 - Ţara: România

 - Anul: 2008

 - Limba: italiană + română

 - Tipul de rezultat: material audiovizual + material tipărit 

 

Mai multe informaţii despre proiect, cu detalii despre etapele parcurse, găsiţi pe Blogul YELLOW.

Pentru imagini din timpul activităţilor de proiect, vă rugăm accesaţi Albumul YELLOW.