We Are Europe

Titlul proiectului: We Are Europe

Perioada desfășurării: ianuarie – iunie 2013

Parteneri: o școală din Germania: Integrierte Gesamtschule Winsen-Roydorf

Limba de lucru: limba engleză

Obiective:

- promovarea competenţelor interculturale, sociale şi de comunicare

- consolidarea cunoştinţelor elevilor într-o gamă de aspecte culturale şi civice, graţie competenţelor-cheie - elevilor le sunt recunoscute competenţele de comunicare, rolurile pe care şi le asumă acasă și la şcoală, modul în care fac faţă conflictelor şi strategiile de soluţionare a conflictelor

Grup-țintă: elevi 11-12 ani

Echipa de proiect: Daniela Bunea

Detalii despre proiect: „Lucrăm cu entuziasm la proiect, și cu fiecare activitate am simțit că devin eu însumi mai responsabil, iar în clasă s-a dezvoltat un bun simț al solidarității, plus că ne bucurăm toți de lucrul în echipă, când schimbăm informații, ne ajutăm unul pe altul pentru a găsi cea mai bună combinație a talentelor noastre și apoi prezentăm totul colegilor și partenerilor.” - Adrian Ionescu

 

Rezultat: Toate planurile de activităţi i-au încurajat pe elevi să fie foarte activi şi creativi în timpul tuturor etapelor de realizare a produsului final: un afiş care să cuprindă profilul „cetăţeanului european ideal”! Pas cu pas, pe parcursul a șase unități de învățare, elevii au adunat informații, emoții, povestiri pentru a crea acest profil. Unitățile de învățare au fost:

1 Să ne cunoaștem unii pe alții

2 Școala mea – un spațiu multicultural

3 Cartierul meu, orașul meu

4 Țara mea și țările învecinate

5 Ideea de Europa – Uniunea Europeană ca un cartier

6 Idealul nostru de cetățean european

Premii obținute:

- Certificatul Național de Calitate eTwinning – 4 octombrie 2013

 

Mai multe informații: în spațiul de lucru al proiectului: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94514/welcome.