SLAE

SLAE

- School Libraries Across Europe -

(Biblioteci Şcolare în Europa)

 

Pe scurt despre proiect

 

Tip de proiect: proiect multilateral Comenius aprobat cu nr. 09-PM-706-SB-PT în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Perioada desfăşurării: 2009-2011 (2 ani şcolari)

Finanţare europeană: 15.000 EUR

Parteneri externi: Partenerii noştri sunt:

 - Escola Secundária de Rocha Peixoto din Póvoa de Varzim, Portugalia – şcoală coordonatoare

 - Høng Skole din Høeng, Danemarca

 - Højby Skole din Odense, Danemarca

 - Lycée de l’image et du son din Angouléme, Franţa

 - Liceo Artistico Statale Amedeo Modigliani din Padova, Italia

 - Zespól Szkól Lacznosci din Poznan, Polonia

 - 2nd Lyceum Evosmou din Thessaloniki, Grecia

 - Esiroglu Kenan Oltan Lisesi din Trabzon, Turcia

 - IES Canastell din San Vicente del Raspeig, Spania

Obiectiv general: Dezvoltarea deprinderilor de lectură şi aprofundarea cunoştinţelor despre culturile naţionale şi europene şi autorii naţionali şi europeni prin promovarea unei game largi de activităţi direct integrate în bibliotecile şcolare participante

Obiective specifice: La sfârşitul proiectului vor fi realizate următoarele obiective concrete:

 - transformarea bibliotecilor şcolare într-un mediu plăcut în care elevii să îşi petreacă timpul liber;

 - dezvoltarea deprinderilor de lectură ale elevilor;

 - învăţarea şi exersarea limbilor moderne;

 - dezvoltarea de conţinut şi practici inovatoare, bazate pe TIC, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii;

 - îmbunătăţirea abordărilor pedagogice şi a managementului şcolar;

 - dezvoltarea abilităţilor de învăţare printr-o abordare în stilul „învăţare prin practică”;

 - îmbunătăţirea competenţelor sociale şi civice;

 - îmbunătăţirea gradului de cunoaştere şi expresie culturale;

 - dezvoltarea creativităţii şi inovării.

Grup ţintă: elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” - în calitate de utilizatori ai Centrului de Documentare şi Informare

Echipa de proiect:

 1. Prof. Filip Raluca - coordonator de proiect, responsabil echipă

 2. Prof. Pop Alin, director adjunct - reprezentantul conducerii, relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale

 3. Ec. Săcelean Maria, contabil şef - responsabil financiar

 4. Prof. Rusu Marinela - documentare şi informare, transfer de bune practici în activitatea CDI

 5. Prof. Helju Teodora - relaţia cu părinţii, activităţi educative, raportări interne şi externe

 6. Prof. Cristea Alexandra - suport lingvistic, comunicare şi diseminare

 7. Prof. Negrea Stela - comunicare şi diseminare, raportări interne şi externe

 8. Prof. Popescu Carmen - activităţi IT şi de comunicare electronică

 9. Prof. Amariei Daniela - activităţi extracurriculare

 

Detalii despre proiect

  

Proiectul SLAE este un proiect transdisciplinar, implicând elevi şi profesori din diferite arii curriculare: Limbă şi comunicare, Matematică şi ştiinţe ale naturii, Om şi societate, Arte, Educaţie fizică şi sport, Tehnologii, Consiliere şi orientare.

 

 Implicarea activă a tuturor şcolilor în activităţile de parteneriat este asigurată prin:

- reuniuni de proiect - pentru planificare, soluţii, corecţii obiective/activităţi;

- definirea şi urmărirea unui plan comun de activităţi, cu termene specifice, conform obiectivelor stabilite;

- contactul permanent între şcoli (căsută poştală electronică şi pagină de internet comune);

- diseminarea rezutlatelor diferitelor activităţi, utilizând TIC.

 

Produsele finale ale proiectului SLAE vor fi pagina web, expoziţiile din bibliotecile şcolare participante despre activităţile şi rezultatele proiectului, precum şi trei numere de revistă comună, tipărite şi în format electronic. Se estimează ca până la finalizarea proiectului să se realizeze şi o modernizare a sistemului de gestiune din Centrul de Documentare şi Informare de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” - pentru a creşte accesul profesorilor şi elevilor la fondul documentar. Pentru realizarea obiectivelor propuse, sunt planificate 4 reuniuni de proiect, eşalonate pe parcursul celor 2  ani şcolari.

 

Prima reuniune de proiect a avut loc în luna octombrie 2009 în Padova, Italia. Obiectivele principale ale acestei întâlniri au fost:

 - prezentarea şcolilor şi bibliotecilor şcolare participante şi a oraşelor partenerilor;

 - selectarea dintre propunerile tuturor celor 10 parteneri a modelului pentru cardul de membru în proiect (cu sigla SLAE);

 - vizitarea atelierului Bisericii din Praglia unde sunt restaurate cărţi şi manuscrise vechi şi a celebrei Biblioteci Marciana din Veneţia;

 - definirea activităţilor concrete de parteneriat pentru perioada noiembrie 2009 - aprilie 2010;

 - definitivarea perioadei şi agendei următoarei reuniuni de proiect care va avea loc în Angouléme, Franţa.

A doua reuniune de proiect a avut loc în luna octombrie 2010 în Odense, Danemarca.  Obiectivele principale ale acestei întâlniri au fost:

 - analiza şi evaluarea produselor realizate în cadrul proiectului până în prezent (pagina wiki, rolul „PbWorks”, rolul „Infosb”);

 - prezentarea regiunii şi a ţării;

 - prezentarea biografiilor (pe scurt) a trei scriitori reprezentativi pentru fiecare ţară;

 - stabilirea sumarului primului ziar comun (fiecare ţară trebuie să realizeze un articol despre o activitate desfăşurată în şcoală);

 - vizitarea bibliotetcii centrale din Odense - discuţii despre implicarea acestei instituţii în proiectele şcolare;

 - vizitarea Primăriei oraşului Odense - discuţii despre implicarea acesteia în proiectele comunităţii;

 - definitivarea perioadei şi agendei următoarei reuniuni de proiect care va avea loc în Angouléme, Franţa (replanificată).

A treia reuniune de proiect a avut loc în  luna ianuarie 2011 în Angoulême, Franţa, la Lycée de  L’ Image & du Son. Obiectivele principale ale acestei întâlniri au fost:

 - prezentarea revistei comune, stabilirea versiunii online şi pregătirea sumarului celui de-al doilea număr al acestui produs;

 - vizita de documentare la  Cité Internaţionale de la Bande Dessinée,  unde au fost prezentate modul de organizare, softul de gestiune,   proiectul de marketing  şi tipuri de activităţi pentru promovarea lecturii la elevi şi adulţi;

 - vizita  de documentare la CDDP (Centrul Departamental de Documentare Pedagogică) de la Charente, unde au fost prezentate: modul de organizare/ catalogare şi funcţionare a unei biblioteci departamentale, proiecte transdisciplinare pregătite unitar,pentru toate şcolile gimnaziale din departament;

 - stabilirea activităţilor pentru perioada  ianuarie 2011 – iulie 2011 şi a datei celei de a patra reuniuni, aprilie 2011 in Polonia.

A patra  reuniune de proiect a avut loc în luna aprilie 2011 în Poznan, Polonia, la Zespół Szkół Łączności. Obiectivele principale ale acestei întâlniri au fost:

 - realizarea chestionarelor de evaluare pentru profesorii şi elevii implicaţi in proiect;

- stabilirea sumarului celui de-al doilea număr al  revistei comune;

- realizarea formatului final al paginilor web aferente fiecari tări implicate in proiect;

- stabilirea termenelor limită pentru postarea concluziilor şi propunerilor pentru raportul final .

 

Mai multe informaţii despre proiect, cu detalii despre etapele parcurse, găsiţi pe pagina de internet a proiectului SLAE.

Pentru imagini din timpul activităţilor de proiect, vă rugăm accesaţi Albumul SLAE.