S4T

 

S4T

- Spotlights for Tolerance -

(Toleranţa în lumina reflectoarelor)

 

Pe scurt despre proiect

 

Tip de proiect: proiect multilateral Comenius aprobat cu nr. 11-PM-1068-SB-DE în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii

Perioada desfăşurării: 2012-2013 (2 ani şcolari)

Finanţare europeană: 24.000 EUR

Parteneri externi: Partenerii noştri sunt:

 - Dr. Johanna-Decker-Gymnasium Amberg der Schulstiftung der Diozese Regensburg, Germania - şcoala coordonatoare

 - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena", Sciacca, Italia

 - Katolickie Gimnazjum Im. Romualda Tragutta, Chojnice, Polonia

 - Salihli Lisesi, Manisa, Turcia

Obiectiv general: Relizarea, interpretarea şi documentarea scenelor unei piese (în număr de 10), pornind de la ideea de toleranţă şi de respect faţă de alte popoare şi culturi, pentru combaterea prejudecăţilor şi înţelegerea şi aprecierea diversităţii

Obiective specificeLa sfârşitul proiectului vor fi realizate următoarele obiective concrete:

 - realizarea unei succesiuni de 10 scene, câte 2 de fiecare şcoală, pe tema prejudecăţilor şi toleranţei;

 - pregătire lingvistică de bază în limbile partenerilor de proiect;

 - documentarea în scris a experienţelor din cadrul proiectului (blog, broşură, scenariul celor 10 scene);

 - producerea unui film înregistrat pe DVD cu întregul spectacol.

 Grup ţintă: elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” - în calitate de utilizatori ai Centrului de Documentare şi Informare

Echipa de proiect:

 1. Prof. Pavelescu Corina  - coordonator de proiect, responsabil echipă

 2. Prof. Bunău Dorin - responsabil IT şi publicaţie tipărită şi electronică

 3. Prof. Negrea Stela - responsabil activităţi de documentare, informare şi diseminare

 4. Prof. Bunea Daniela - responsabil suport lingvistic şi publicaţie tipărită

 5. Prof. Săcelean Daniela - responsabil reprezentaţii teatrale şi relaţii cu părinţii şi comunitatea locală

 6. Prof. Doboşi Flavia - responsabil comunicare, documentare şi informare

 7. Prof. Chiricheş Corina - responsabil reprezentaţii teatrale şi activităţi culturale

 8. Ec. Săcelean Maria, contabil şef - responsabil financiar

 

Detalii despre proiect

 

De-a lungul proiectului, tineri elevi din cele 5 ţări participante şi profesorii lor vor scrie şi vor adapta scene care să ducă la alcătuirea unei piese de teatru comune. Piesa va fi în limba engleză, dar va avea pasaje în limbile tuturor ţărilor participante - pentru a ne ajuta să ne familiarizăm cu „sunetul” acestor limbi. Unul dintre obiectivele finale este realizarea unui DVD cu spectacolul complet, aşa cum se va desfăşura şi se va îmbogăţi în fiecare ţară.

Elevii români vor alcătui broşura proiectului - care va conţine prezentarea şcolilor participante, articole despre prejudecăţi şi consecinţe ale acestora, despre toleranţă şi diversitate etc., precum şi imagini din vizitele de proiect.

Vizitele de proiect se vor organiza în fiecare ţară - Polonia (2011), Turcia (2012), România (2012), Italia (2012), Germania (2013).

 

Mai multe informaţii despre proiect, cu detalii despre etapele parcurse, găsiţi pe [to be updated].

Pentru imagini din timpul activităţilor de proiect, vă rugăm accesaţi [to be updated].