Rezultate deosebite

Activitatea de performanţă înaltă

 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” susţine activitatea de performanţă înaltă în domenii academice, în artă şi în sport prin următoarele categorii de activităţi specifice:

 

1. Identificarea elevilor capabili de performanţă înaltă. Se realizează prin intermediul profesorilor de la clasă, şefilor de catedre şi prin Cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică (testări specifice).

2. Pregătire diferenţiată a elevilor capabili de performanţă înaltă. Se realizează la clasă prin activitate individuală/pe grupe, precum şi prin activităţi de tip extracurricular. În fiecare an şcolar se alocă intervale speciale de pregătire intensivă a elevilor calificaţi la faza naţională a olimpiadelor/concursurilor pe discipline.

3. Promovarea elevilor cu rezultate excepţionale. Toţi elevii cu rezultate deosebite în concursuri, competiţii şi olimpiade de nivel interjudeţean şi naţional sunt evidenţiaţi şi premiaţi la sfârşitul anului şcolar - din fonduri realizate de Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, cu sprijinul partenerilor tradiţionali ASTRA şi Departamentul de Matematică ULB Sibiu, precum şi din sponsorizări. De asemenea, elevii sunt menţionaţi în Revista şcolii şi în Anuar.

4. Consilierea elevilor capabili de performanţe înalte (şi a părinţilor acestora). Se asigură prin diriginţi, profesorii de specialitate şi prin Cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică şi vizează o gamă largă de probleme specifice: orientarea şcolară şi profesională, regim de studiu şi de viaţă, relaţii personale, ocuparea timpului liber şi socializare etc.

 

Aptitudinile, talentul şi munca dedicată a elevilor şi profesorilor şcolii aduc în fiecare an Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” rezultate remarcabile la olimpiade, precum şi la o mare varietate de concursuri şi competiţii de nivel judeţean, inter-judeţean, naţional şi internaţional.

 

Date statistice privind rezultatele la concursuri, competiţii şi olimpiade (nivel interjudeţean şi naţional): Concursuri.pdf

 

Cele mai importante rezultate obţinute de elevii CNGL în anul şcolar 2010/2011:

- Clasele a XII-a: Rezultate_concursuri_12 _2010_2011.pdf

- Clasele a VIII-a: Rezultate_concursuri_8 _2010_2011.pdf

- Clasele V-VII şi IX-XI: Rezultate_concursuri_5-7_9-11 _2010_2011.pdf 

- Şef de promoţie 2010/2011: Diana Topîrcean, absolventă clasa a XII-a E - media pe patru ani de liceu 9,95 (nouă 95/100).

- Premiul de Excelenţă Rotary (10.000 Lei) - ediţia 2011 a fost acordat elevului Paul Vacariu, clasa a XI-a I

 

Galerie imagini: Elevi cu rezultate deosebite 2010 (selecţie realizată pentru „Zilele Porţilor Deschise” Ediţia 2010)

Felicitări şi succes în continuare!

  

Aveţi informaţii despre activităţi sau rezultate deosebite ale elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”? Vă rugăm să ne transmiteţi un mesaj folosind pagina Contact, menţionând la subiect „Despre elevi”. Mulţumim!