Proiectul Work Experience

Pe scurt despre proiect

 

Tip de proiect: Proiect de orientare școlară și profesională

Anul lansării: 2000/2001

Perioada desfășurării: Proiect cu statut permanent; 1 săptămână în fiecare an școlar

Finanţare: Proiectul este în întregime autofinanțat

Parteneri: Firme și instituții din Sibiu

Obiective:

 - Sprijinirea orientării școlare și profesionale a elevilor de clasa a XI-a

 - Formarea/dezvoltarea unor competențe de natură profesională la elevii de clasa a XI-a

 - Promovarea imaginii CNGL și a partenerilor la nivelul comunității locale

Grup ţintă: Elevii claselor a XI-a din CNGL  

Echipa de proiect:

 1. Prof. Gabriel Octavian Negrea - coordonare generală

 2. Prof. Georgeta Preda - responsabil

 3. Prof. Monica Oancea - secretar

 4. Diriginții claselor a XI-a - membri

 

Detalii despre proiect

 

Elevii claselor a XI-a din CNGL sunt plasați pentru un interval de 1 săptămână în diferite firme și instituții din Sibiu. În timpul plasamentului, elevii participă la activitățile firmei/instituției - în limitele de competență stabilite prin protocolul încheiat de firma/instituția respectivă cu CNGL. Elevii participanți sunt plasați în funcție de opțiunile lor privind cariera - în limita numărului de locuri asigurate de firmele/instituțiile partenere. În cazul în care numărul de locuri este mai mic decât numărul de elevi / de solicitări, echipa de proiect realizează o ierarhizare a elevilor în funcție de criterii obiective (media generală, media la purtare, rezultate deosebite). Chestionarele aplicate după încheierea plasamentului indică în general un interes ridicat față de activitate și faptul că participarea la plasament sprijină orientarea școlară și profesională a elevilor.

 

Activități în anul școlar curent

 

Date de bază pentru anul școlar 2012/2013:

 - Număr de firme/instituții în care s-au realizat plasamente: 46

 - Profiluri de activitate pentru firmele/instituțiile partenere: bancar, IT, farmaceutic, arhitectură, medicină, inginerie, asigurări, avocatură

 - Numărul de elevi participanți: 82 (aprox. 50% din numărul total de elevi de clasa a XI-a)

În anul școlar curent, CNGL a participat cu proiectul Work Experience la concursul național „Să știi mai multe, să fii mai bun”: Fisa_proiect_concurs_national.pdf

Informații privind derularea proiectului în anii anteriori: Work_Experience_Articol.pdf

 

Invitație de parteneriat

 

Suntem în continuă căutare de firme/instituții care să ne sprijine în derularea proiectului. În cazul în care reprezentați o firmă/instituție din Sibiu interesată că colaboreze cu CNGL pentru proiectul Work Experience, vă rugăm să ne contactați.