Proiectul PLATO

PLATO

- Cooperation across borders -

(Cooperare peste graniţe)

 

Pe scurt despre proiect

Tip de proiect: „PLATO – Cooperation across borders” este un proiect european de cooperare în domeniul educaţiei început în anul 1996, din iniţiativa doamnei prof. Carmen Johannis. Proiectul a fost realizat iniţial cu fonduri europene, iar în prezent este integral finanţat de şcolile partenere, cu sprijinul comunităţilor locale. În fiecare an se realizează mini-proiecte cu durata de 1 săptămână în care sunt implicaţi profesori, elevi şi părinţi din şcolile partenere, precum şi reprezentanţi ai comunităţilor locale din oraşul în care se realizează acţiunea. Tematica mini-proiectelor se stabileşte în Conferinţa Directorilor - organizată din 2 în 2 ani. Finanţarea activităţilor proiectului se realizează integral de către şcolile partenere, prin contribuţii anuale şi din sponsorizări. Elevii participanţi sunt selectaţi în fiecare an şcolar de echipa de proiect, în funcţie de tematica mini-proiectului din anul repectiv şi de abilităţile de comunicare în limba engleză, capacitatea de a muncii în echipă, spirit civic, talent artistic şi, nu în ultimul rând, rezultatele la învăţătură şi purtare.

 

Parteneri naționali și europeni 

Activităţile proiectului sunt realizate prin cooperarea între trei unităţi de învăţământ de marcă din Sibiu:

 - Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

 Colegiul Naţional „Octavian Goga”

 Liceul de Artă

şi cinci şcoli partenere din Uniunea Europeană:

 Hans Leinberger Gymnasium din Landshut, Germania

 Europaische Schule din Munchen, Germania

 Europaische Schule din Karlsruhe, Germania

 Sacre Coeur Gymnasium din Pressbaum, Austria

 Odsherreds Gymnasium din Asnaes, Danemarca

 

Obiective generale 

Colaborarea între şcolile partenere urmăreşte în principal:

 - educarea elevilor în spiritul cetăţeniei europene

 - promovarea culturii, artei şi tradiţiilor din spaţiul Uniunii Europene

 - formarea/exersarea competenţelor de comunicare în limbi străine şi a competenţelor IT&C.

 

Echipa de proiect

 

Numele şi prenumele

Responsabilitate în cadrul proiectului

Johannis Carmen

Coordonator de proiect – responsabil echipă

Dobrescu Aura

Coordonator adjunct de proiect – secretar

Pop Alin

Relaţia cu autorităţile administraţiei publice locale şi partenerii din comunitate

Stănculescu Adina

Activităţi IT şi de comunicare electronică

Agnola Liana

Activităţi extracurriculare, aplicarea rezultatelor activităţilor de proiect la nivelul curriculumului

Isac Doru

Oţoiu Carmen

Negrea Stela

Pop Simona

Amariei Daniela

Activităţi artistice, sportive şi recreative

Zăhan Iulia

Activităţi de comunicare şi diseminare

Marin Marioara

Suport logistic