Proiecte Leonardo

Despre programul sectorial Leonardo da Vinci

 

Leonardo da Vinci este un program sectorial în cadrul Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (2007-2012). Programul sectorial Leonardo da Vinci se adresează nevoilor de predare şi învăţare ale ale tuturor celor implicaţi în sistemul de învăţământ şi formare profesională, cu excepţia sistemului terţiar, precum şi instuţiilor şi organizaţiilor care oferă sau facilitează astfel de forme de educaţie şi formare.

  

Obiectivele specifice ale programului sectorial Leonardo da Vinci sunt:

 

Să sprijine participanţii în cadrul activităţilor de formare iniţială şi continuă să dobândească şi să folosească cunoştinţe, deprinderi şi calificări în vederea facilitării dezvoltării personale.

Să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a inovaţiei în sistemele, instituţiile şi practicile educaţionale şi de formare profesională.

Să mărească atractivitatea educaţiei şi a formării profesionale, precum şi a mobilităţii, pentru angajatori şi persoane şi să faciliteze mobilitatea cursanţilor care lucrează.

 

Obiectivele operaţionale ale programului sectorial Leonardo da VInci sunt:

 

Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul mobilităţii în toată Europa a persoanelor angrenate în educa ţie şi formare profesională iniţială şi continuă, astfel încât numărul de plasamente în întreprinderi să crească până la cel puţin 80.000 pe an până la sfârşitul Programului de Învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Să îmbunătăţească calitatea şi să crească volumul cooperării între instituţiile sau organizaţiile care oferă oportunităţi de învăţare, întreprinderi, parteneri sociali şi alte organisme din întreaga Europă.

Să faciliteze dezvoltarea de practici inovatoare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, diferite de cele de la nivel terţiar, precum şi transferul acestora, inclusiv de la o ţară participantă către alte ţări.

Să crească gradul de transparenţă şi recunoaştere a diplomelor şi competenţelor, inclusiv a celor dobândite prin învăţare non-formală şi informală.

Să încurajeze învăţarea limbilor străine moderne.

Să sprijine dezvoltarea conţinuturilor, serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor inovatoare pe baza tehnologiei informrmaţiilor şi comunicării în învăţarea pe tot parcursul vieţii.

 

Având în vedere:

- Misiunea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”,

- Priorităţile dezvoltării instituţionale pentru perioada 2008-2012,

- experienţa dobândită în programul Leonardo da Vinci II (2000-2007) prin implementarea proiectului ELECT,

Consiliul de Administraţie a decis implicarea în continuare a Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în acţiuni LEONARDO DA VINCI IVT (formare profesională iniţială).

 

În cadrul acestei acţiuni sunt vizate mobilităţi individuale ale elevilor din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” de la specializarea matematică-informatică intensiv informatică prin plasamente transnaţionale pe perioadă determinată în întreprinderi sau instituţii de formare. Stabilirea grupului ţintă este determinată de natura programului sectorial Leonardo da Vinci şi de componenta de formare profesională iniţială specifică specializării matematică-informatică intensiv informatică.

 

Pentru informaţii suplimentare privind programul sectorial Leonardo da Vinci, vă rugăm accesaţi pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Pentru informaţii privind proiectele de mobilitate profesională Leonardo da Vinci implementate de CNGL, vă rugăm accesaţi paginile corespunzătoare acestora.