Proiecte europene

Proiecte europene de cooperare în domeniul educației și formării profesionale implementate/în curs de implementare în Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”:

Urmăriți legăturile marcate pentru informații despre proiect

Program de finanțare

Tipul proiectului și titlul acestuia

Cod proiect

Socrates II și Leonardo da Vinci II; perioada 2000-2007; 5 proiecte

Proiect școlar Comenius 1: „EU-Strange TF - Wir, die anderen und ich”

01-PS-226-SB-DE; 02-PS-32-SB-DE; 03‑PS-233-SB-DE

Proiect școlar Comenius 1: „Promotion et développement rurale”

01-PS-288-SB-FR; 02-PS-52-SB-FR; 03‑PS-234-SB-FR

Proiect de dezvoltare școlară Comenius 1: „Different schools, different paths towards a United Europe”

00-PD-224-SB-PT; 02-C1-PD-6-SB-PT; 03-C1-PD-118-SB-PT

Proiect de dezvoltare școlară Comenius 1: „Marketing principles in modern school management”

04-PD-35-SB-SK; 05-PD-R2-9-SB-SK

Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci: „ELECT: E-Learning encompassing choice tasks”

RO/2005/PL95094

Învățare pe Tot Parcursul Vieții; perioada 2007-2013; 4 proiecte

Proiect bilateral Comenius: „YELLOW – Young European Illustrators of Knowledge”

08-PBL-19-SB-RO

Proiect multilateral Comenius: „SLAE – School Libraries Across Europe”

09-PM-706-SB-PT

Proiectul multilateral Comenius: „S4T – Spotlights for Tolerance”

11-PM-1068-SB-DE

Proiect de mobilitate profesională Leonardo da Vinci: „CNGL-IT – Plasament transnațional în domeniul IT pentru competențe sporite și competitivitate”

LLP-LdV/IVT/2010/RO/037

Erasmus+, perioada 2014-2020; 4 proiecte finalizate, 4 proiecte în derulare

Proiect Erasmus+ Acțiunea Cheie 1 – mobilitatea persoanelor în scopul învățării: „RITM – Repere Inter- și Transdisciplinare Moderne”

2014-1-RO01-KA101 - 000078

Proiect Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice între școli: „YES! Young European Scribes. European School Magazine”

2014-1-ES01-KA201-004720_3

Proiect Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice între școli: „Young Voices in the European Democracies”

2014-1-TR01-KA201-013069_5

Proiect Erasmus+ Acțiunea-cheie 2 – Parteneriate strategice între școli: „Enhancing student and teacher success through STEM education”

2017-1-BG01-KA219-036215_5

Proiect Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate de schimb interșcolar: „LOAD – Life Of A Digi”

2018-1-PL01-KA229-050522_3 (în derulare)

Proiect Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate de schimb interșcolar: „MUSEUMHOLICS”

2018-1-IT02-KA229-048133_4 (în derulare)

Proiect Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate de schimb interșcolar: „Equality in Action”

2019-1-PT01-KA229-061030_4 (în derulare)

Proiect Erasmus+ Acțiunea Cheie 2 – Parteneriate de schimb interșcolar: „Cinema, animazioni internazionali e bambini!”

2019-1-IT02-KA229-062133_5 (în derulare)