Proiecte Comenius

Programele Socrates II şi Leonardo da Vinci II (2000-2007)

 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a participat activ în cadrul celei de-a doua faze a programelor europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale - Socrates II şi Leonardo da Vinci II.

 

 În perioada 2001/2002 - 2007/2008, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a participat la două proiecte şcolare şi două proiecte de dezvoltare şcolară Comenius şi un proiecte de mobilitate Leonardo da Vinci.

 

Proiecte Comenius derulate de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în perioada 2001-2004:

 1. Proiect şcolar „EU-Strange TF - Wir, die anderen und ich”; 9.152 EUR finanţare europeană;

 2. Proiect şcolar „Promotion et développement rurale”; 11.415 EUR finanţare europeană;

 3. Proiect de dezvoltare şcolară „Different schools, different paths towards a United Europe”; 22.750 EUR finanţare europeană

Proiecte derulate de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în perioada 2004-2007:

 1. Proiect de dezvoltare şcolară „Marketing principles in modern school management”; 9.214 EUR finanţare europeană

 2. Proiect de mobilitate Leonardo da Vinci „ELECT: E-Learning encompassing choice tasks”; 25.133 EUR finanţare europeană

  

În cadrul celor 5 proiecte, cu o finanţare europeană totală de peste 75.000 EURO, profesorii şi elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” au colaborat cu profesori şi elevi din Austria, Belgia, Cipru, Germania, Danemarca, Ungaria, Italia, Lituania, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Slovacia şi Spania.

 

Proiectele au acoperit o arie relativ largă de interese ale elevilor şi profesorilor, urmărind:

 - promovarea valorilor naţionale şi europene;

 - educaţia pentru cetăţenie europeană;

 - dimensiunea europeană în educaţie;

 - managementul calităţii şi marketing educaţional etc.

 

Activităţile realizate în cadrul proiectelor au inclus organizarea şi participarea la întâlniri de proiect, elaborarea şi promovarea de produse specifice (inclusiv la nivel de CDŞ), transferul de bune practici în managementul educaţional, precum şi activităţi specifice de evaluare, raportare şi diseminare. Majoritatea produselor realizate în cadrul acestor proiecte sunt în continuare la dispoziţia profesorilor şi elevilor din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” - în cadrul Centrului de Documentare şi Informare.

 

Proiectele derulate în perioada 2001-2004 au fost auditate de Agenţia Naţională Socrates (actualmente Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale), iar rezultatele auditului au evidenţiat atingerea în cea mai mare măsură a obiectivelor propuse şi respectare regulilor de management şi finanţare stabilite prin contractele încheiate.

 

În anul 2005 a fost solicitată finanţarea, iar în 2006 a fost implementat pentru elevii de la specializarea matematică informatică proiectul de mobilitate profesională Leonardo da Vinci - ELECT: E-Learning encompassing choice tasks.  Acesta a fost singurul proiect de acest tip finanţat la nivelul judeţului Sibiu în anul şcolar 2005/2006 şi dintre puţinele finanţate la nivel naţional pentru licee teoretice. În cadrul proiectului, un număr de 15 elevi de la specialitatea matematică-informatică însoţiţi de un cadru didactic de specialitate au participat pentru o perioadă de 5 săptămâni la activităţi profesionale specifice în firme din Marea Britanie.

 

Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii (2007-2013)

  

În perioada 2007-2013, cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale s-a realizat prin Programul Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii. Comenius este prima componentă a programului şi se adresează unităţilor de învăţământ preuniversitar şi tuturor membrilor comunităţii educaţionale care îşi desfăşoară activitatea în acest sector:

 - elevi

 - personal didactic

 - autorităţile administraţiei publice locale

 - asociaţiilor de părinţi sau ONG-urilor care activează în domeniul educaţional

 

Programul sectorial Comenius sprijină financiar realizarea de parteneriate şcolare, proiecte de formare a personalului didactic, reţele de parteneriat şcolar, precum şi participarea la stagii de formare iniţială şi continuă pentru a creşte calitatea şi a consolida dimensiunea europeană în educaţie. La nivel european, Comenius urmăreşte pentru anul 2013 implicarea în activităţi de cooperarea în educaţie şi formare profesională a cel puţin trei milioane de elevi.

 

Prin Comenius se urmăreşte în principal:

 - Dezvoltarea cunoaşterii şi înţelegerii diversităţii culturale şi lingvistice europene în rândul profesorilor şi elevilor;

 - Sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţe necesare pentru dezvoltare personală, integrare profesională şi cetăţenie activă.

 

Pentru informaţii suplimentare privind Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii şi Comenius, accesaţi pagina de internet a Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

 

Având în vedere Misiunea Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” şi Priorităţile dezvoltării instituţionale pentru perioada 2008-2012, Consiliul de Administraţie a decis dezvoltarea de proiecte Comenius care să vizeze în mod drect:

 - formarea şi exersarea de competenţe lingvistice şi în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicării (TIC)

 - educarea elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” în spiritul cetăţeniei europene

 

Pe baza acestor priorităţi, au fost elaborate şi s-a obţinut finanţare pentru trei proiecte Comenius (pentru detalii vedeţi paginile dedicate celor trei proiecte):

proiectul bilateral YELLOW - Young European Illustrators of Knowledge (Tineri Europeni Ilustratori de Cunoaştere)

- proiectul multilateral SLAE - School Libraries Across Europe (Biblioteci Şcolare în Europa)

- proiectul multilateral S4T - Spotlights for Tolerance (Toleranța în lumina reflectoarelor).

 

În perspectiva perioadei 2010-2012, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” intenţionează identificarea unor parteneri şi lansarea unui proiect multilateral vizând voluntariatul în interesul comunităţii - componentă a comportamentului civic angajat, precum şi un nou proiect de mobilitate Leonardo da Vinci pentru elevi din clasele de matematică-informatică, intensiv informatică.

 

Idei de proiecte educaționale europene? Sugestii pentru posibile şcoli partenere din Europa?

Folosiţi pagina Contact, precizând la subiect „Comenius”! Mulţumim!