Planuri de învăţământ

Planurile-cadru de învățământ precizează pentru fiecare clasă disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat pentru acestea. Precizează de asemenea numărul total de ore pe săptămână alocat disciplinelor/activităţilor de tip opţional (curriculumul la decizia şcolii). Planurile-cadru de învăţământ sunt aprobate prin Ordin al ministrului şi nu pot fi modificate la nivelul unităţii de învăţământ.

 

Planurile-cadru de învăţământ în vigoare pentru anul şcolar 2013/2014

 

 - Planurile-cadru de învăţământ pentru gimnaziu (stabilte din anul 2001):

     - Ordinul de aprobare: Ordin_Plan_Cadru_Gimnaziu.pdf

     - Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII: Plan_Cadru_Gimnaziu.pdf

 - Planurile-cadru de învăţământ pentru liceu (stabilite din anul 2009):

     - Ordinul de aprobare: Ordin_Plan_Cadru_Liceu.pdf

     - Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a: Plan_Cadru_IX_X.pdf

     - Planurile-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a: Plan_Cadru_XI_XII.pdf

 

Reţineţi! Este foarte important să consultaţi planurile-cadru de învăţământ înainte de a opta pentru un anumit profil şi o anumită specializare oferite de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Numai din planurile-cadru de învăţământ aflaţi disciplinele obligatorii şi numărul de ore pe săptămână alocat acestora.