Planificare

Consiliul Profesoral se întruneşte în următoarele tipuri de şedinţe:

 - şedinţe semestriale pentru analiza şi aprobarea situaţiei la învăţătură şi purtare a elevilor

 - şedinţe semestriale şi anuale de analiză şi evaluare a activităţii unităţii de învăţământ

 - şedinţe tematice pentru dezbaterea unor probleme de interes pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ

 - şedinţe de analiză şi evaluare a activităţii personalului care solicită acordarea unor recompense, conform legii

 - şedinţe speciale/excepţionale pentru discutarea unor probleme specifice (informări, situaţii deosebite de disciplină etc.)

 

Planificarea şi ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Profesoral se aprobă anual la propunerea directorului. Faţă de planificarea aprobată, pot să apară modificări pe parcursul anului şcolar, în funcţie de problemele existente la nivelul unităţii.

 

Planificarea activităţii Consiliului Profesoral în anul şcolar curent: Planificare_CP_2013_2014.pdf

 

Dacă doriţi să propuneţi o anumită temă de discutat în cadrul Consiliului Profesoral, vă rugăm folosiţi pagina Contact, precizând la subiect „Pentru CP”. Mulţumim!