Planificare

Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată în fiecare lună. Tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie se discută şi se aprobă la începutul fiecărui an şcolar. Faţă de planificarea stabilită la începutul anului şcolar, pot să apară modificări determinate de activitatea unităţii de învăţământ, situaţii speciale, activitatea membrilor etc.

 

Planificarea activităţii Consiliului de Administraţie în anul şcolar curent: Planificare_CA_2018-2019.pdf 

 

Dacă doriţi să propuneţi o anumită temă de discutat în cadrul Consiliului de Administraţie, vă rugăm folosiţi pagina Contact, precizând la subiect „Pentru Consiliul de administrație”. Mulţumim!