Plan de şcolarizare

Reprezintă numărul de locuri/numărul de elevi şi numărul de clase de fiecare tip (nivel, filieră, profil, specializare, specializare suplimentară) organizate în fiecare an şcolar de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”.

Pentru clasele de început de ciclu de şcolarizare se oferă, în funcţie de prevederile actelor normative în vigoare:

     - 25-30 de locuri/clasă pentru clasa a V-a;

     - 28-30 locuri/clasă pentru clasa a IX-a.

Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial - ca urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor pe parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal). Numărul şi/sau tipul claselor nu se pot modifica pe parcursul anului şcolar.

Planul de şcolarizare se propune anual de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie şi se aprobă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu.

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar curent

 

În anul şcolar 2013/2014, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” funcţionează cu următorul plan de şcolarizare:

Clase_Diriginti_Sali_2013_2014.pdf

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar viitor

 

Pentru anul şcolar 2014/2015, se estimează în prezent următorul plan de școlarizare:

 - 2 clase a V-a (predare intensivă a limbii engleze) - 60 locuri (30 elevi/clasă)

 - 6 clase a IX-a - 168 locuri (28 elevi/clasă) cu următoarele specializări:

   <> 2 clase a IX-a ştiinţe ale naturii, bilingv engleză (56 locuri)

   <> 1 clasă a IX-a matematică informatică, intensiv informatică (28 locuri)

   <> 3 clase a IX-a ştiinţe ale naturii (84 locuri; în funcţie de opţiunile elevilor se organizează 1-2 clase intensiv franceză/germană)

 

Vă aşteptăm cu drag la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”!