Noutăţi

Anul şcolar 2017-2018

 

11.09.2017 - Test limba germană

Rezultate: Rezultate_test_germana.pdf 

Componența claselor după testul de limba germană:

IX_B_FINAL.pdf

IX_D_FINAL.pdf

IX_G_FINAL.pdf

06.09.2017 - Informații privind începerea cursurilor anului școlar 2017-2018

Cursurile încep luni, 11.09.2017. Elevii și cadrele didactice se vor prezenta la școală cu începere de la ora 08:00.

Documente pentru activitățile planificate în data de 11.09.2017:

01_Program_11.09.2017.pdf

02_Nota_diriginti_11.09.2017.pdf

03_Structura_an_scolar_OMEN_3382_2017.pdf

04_ROFUIP_OMENCS_5079_2016.pdf

05_Statutul_elevului_OMENCS_4742_2016.pdf

06_Procedura_situatie_urgenta.pdf

07_Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf

08_Reguli_absente_elevi.pdf

Repartiția sălilor și diriginților: Clase_diriginti_2017_2018.pdf 

Notă: în data de 11.09.2017 clasa a X-a D își va desfășura activitățile în sala 42, iar clasa a IX-a D în sala 40 (corp A, et. I).

Repartiția elevilor în clasele de început de ciclu de școlarizare (hotărâre a Consiliului de administrație din 05.09.2017):

V_A.pdf

V_B.pdf

IX_A.pdf

IX_B.pdf

IX_D.pdf

IX_E.pdf

IX_F.pdf

IX_G.pdf

IX_I.pdf

Notă: componența claselor IX A, IX B, IX D și IX G se va definitiva după testul de limba franceză/germană din 11.09.2017.

Toți elevii care au optat la înscriere pentru clasa a IX-a științe ale naturii intensiv franceză/germană vor suține în data de 11.09.2017 un test la limba modernă respectivă (scris și oral). Rezultatul testului se va exprima prin admis/respins. Elevii respinși în urma testului vor fi redistribuiți în clasele IX B / IX G, până la limita legală de 30 de elevi/clasă.

Lista elevilor care susțin test la limba franceză: Lista_elevi_test_franceza.pdf 

Lista elevilor care susțin test la limba germană: Lista_elevi_test_germana.pdf 

Reglementarea examenelor în anul școlar 2017-2018

Evaluarea națională la clasa a VIII-a:

01_EN_VIII_OMEN_4793_2017.pdf

02_EN_VIII_Calendar_OMEN_4793_2017.pdf

03_EN_VIII_Metodologie_OMECTS_4801_2010.pdf

Examenul de bacalaureat:

01_BAC_OMEN_4792_2017.pdf

02_BAC_Metodologie_OMECTS_4799_2010.pdf 

 

05.09.2017 - În ședința de astăzi, 05.09.2017, în baza art. 13, alin. (1) din OMENCS 5079/2016, Consiliul de administrație al CNGL a hotărât următorea repartizare a elevilor în clasele a V-a A și a V-a B pentru anul școlar 2017-2018, conform criteriilor stabilite în ședința din 24.08.2017: Repartitie_elevi_V_2017-2018.pdf 

Orice modificare a acestei repartiții se va realiza strict cu aprobarea Consiliului de administrație al CNGL și va intra sub incidența prevederilor legale în vigoare privind transferul elevilor, așa cum sunt acestea reglementate prin OMENCS 5079/2016.


28.08.2017 - În atenția elevilor admiși în clasa a V-a și a IX-a

Conform hotărârii Consiliului de administrație CNGL din data de 24.08.2017, repartizarea elevilor în clase se realizează pe baza următoarelor criterii:

Clasele a V-a: elevii admiși sunt aranjați în ordinea descrescătoare a puntajului obținut, respectiv alfabetic, și se repartizează alternativ în V A, respectiv în V B

Clasele a IX-a: elevii admiși sunt repartizați conform specializării și, după caz, specializării suplimentare (intensiv germană/ franceză), ținând cont de limba modernă 2 studiată

-----

Actualizarea diferitelor secțiuni ale paginii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018 se va realiza pe parcursul lunilor septembrie-octombrie. Mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm reveniți pentru noutăți.

 

 Succes în noul an şcolar!

 

Arhiva mesajelor de pe pagina de noutăţi:

 

- Anul școlar 2016/2017: Arhiva noutati 2016-2017.pdf

- Anul școlar 2015/2016: Arhiva noutati 2015-2016.pdf 

- Anul șolar 2014/2015: Arhiva Noutati 2014-2015.pdf 

- Anul școlar 2013/2014: Arhiva Noutati 2013-2014.pdf 

- Anul școlar 2012/2013: Arhiva noutati 2012-2013.pdf

- Anul şcolar 2011/2012: Arhiva Noutati 2011-2012.pdf

- Anul şcolar 2010/2011: Arhiva Noutati 2010-2011.pdf

- Anul şcolar 2009/2010: Arhiva Noutati 2009-2010.pdf