Noutăţi

Anul şcolar 2017-2018

 

09.07.2018 - Admitere liceu

Candidați admiși în clasa a IX-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu în anul școlar 2018-2019:

-  Matematica-informatica.pdf

-  Stiinte ale naturii bilingv engleza.pdf

-  Stiinte ale naturii.pdf

Sursa datelor: http://admitere.edu.ro/

Înscrierea candidaților declarați admiși:

- Perioada: 10-13 iulie 2018

- Intervalul orar: 09:00-14:00

- Documente necesare pentru înscriere:

  - Cerere de înscriere (model tipizat de la Secretariatul CNGL)

  - Cartea de identitate (dacă este cazul)

  - Certificatul de naștere în original și în copie

  - Foaia matricolă clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)

  - Fișa medicală

Atenție! Candidații care nu își depun dosarele de înscriere la Secretariatul CNGL în perioada 10-13 iulie 2018 se consideră retrași, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate. Acești candidați vor fi repartizați de Comisia de admitere județeană pe locuri rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

26.06.2018 - Admitere liceu

Completarea fișelor de înscriere: vineri, 29.06.2018

Verificarea fișelor-martor: marți, 03.07.2018

Este obligatorie prezența candidatului însoțit de un părinte

Planificare orară: Planificare completare si verificare fise inscriere.pdf 

 

24.06.2018 - Bacalaureat iunie-iulie 2018

Săli pentru depozitarea bajagelor: 29, 31 și 32, parter, corp A

Candidații vor intra pe poarta principală, se vor deplasa pe holul din fața Cancelariei spre sălile pentru depozitarea bagajelor și pe scările elevilor pentru a ajunge la sălile de examen aflate la et. I și II corp A

Respectați intervalul de sosire la școală (07:30-08:00) pentru a evita aglomerația la depozitarea obiectelor personale

Succes!

 

23.06.2018 - Bacalaureat iunie-iulie 2018

Calendar probe scrise:

- Luni, 25.06.2018 - Limba și literatura română

- Marți, 26.06.2018 - Limba și literatura maternă

- Miercuri, 27.06.2018 - Proba obligatorie a profilului

- Joi, 28.06.2018 - Proba la alegere a profilului și specializării

În atenția candidaților:

- Accesul candidaților în centrul de examen și în sălile de examen este permis numai pe baza actului de identitate

- Candidații se vor prezenta la 7:30-08:00 pentru depozitarea obiectelor interzise în sălile de examen

- Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 08:30

- Durata unei probe scrise este de 3 ore din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat

- Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații folosesc numai pastă sau cerneală de culoare albastră

- Pentru executarea schemelor și desenelor, candidații folosesc numai creion cu mină de culoare neagră

- Subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare

- Nu este permisă intrarea în sălile de examen cu obiecte interzise de prevederile legale în vigoare:

BAC_2018 Prevederi obiecte interzise.pdf

- Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

 Succes!

 

23.06.2018 - Evaluare Națională clasa a VIII-a

Rezultate_finale_CNGL_EN8_2018.pdf

Felicitări și succes la admiterea în liceu!


20.06.2018 - Admitere clasa a V-a

Rezultate la contestații: Rezultate_contestatii.pdf

Rezultate finale admitere: Rezultate_admitere_final.pdf

Felicitări și succes în continuare!


19.06.2018 - Admitere clasa a V-a

Rezultate înainte de contestații: Rezultate_test_romana_matematica.pdf 

Subiecte și bareme:

Romana_subiect_barem.pdf 

Matematica_subiect_barem.pdf 

Eventualele contestații se depun la Secretariatul CNGL:

- Astăzi, 19.06.2018, până la ora 19:00

- Mâine, 20.06.2018, în intervalul 08:00-11:00

Rezultatele finale se afișează mâine, 20.06.2018

 

18.06.2018 - Admitere clasa a V-a

Toți elevii care s-au prezentat la Testul de Limba engleză au promovat (minim 50 de puncte la cele două probe):

Rezultate_test_engleza.pdf

Eventualele contestații la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL:

 - astăzi, luni, 18.06.2018, până la ora 16:00

 - mâine, marți, 19.06.2018, în intervalul 12:00-14:00

Nu se admit contestații la proba orală

Felicitări și succes la Testul de Limba și literatura română și Matematică de mâine, 19.06.2018!

 

15.06.2018 - Admitere clasa a V-a

Repartiția elevilor pe săli pentru proba scrisă la limba engleză:

Repartitie_sali_probe_scrise_admitere_V.pdf

Repartiția elevilor pe săli și ore pentru proba orală la limba engleză:

Repartitie_sali_proba_orala_engleza_admitere_V.pdf  

 

12.06.2018 - Admitere clasa a V-a

Numărul de candidați înscriși în termenul stabilit: 133 pe 60 de locuri. În consecință, se organizează Testul de limba engleză (18.06.2018) ȘI Testul de Limba și literatura română și Matematică (19.06.2018)

Atenție! Deoarece numărul de candidați depășește numărul de locuri oferite, nu se pot echivala rezultatele obținute la examene de competență lingvistică obținute anterior (art. 7 dinOMEN_4797_2017.pdf). Toți candidații trebuie să se prezinte la Testul de limba engleză, iar cei admiși la acest test (minim 50 de puncte din 100 de puncte) se vor prezenta la Testul de Limba și literatura română și Matematică. 

Succes!

 

08.06.2018 - Evaluarea națională  a absolvenților clasei a VIII-a (EN)

În atenţia candidaţilor:

- Candidaţii se vor prezenta la ora 08:00. pentru depozitarea bagajelor și până la ora 08:30 în sălile de examen

- Sala pentru depozitarea obiectelor personale interzise în sălile de examen: sala 61

EN_VIII 2018 Prevederi obiecte interzise.pdf 

- Probele încep la ora 09:00 şi durează 120 de minute

- Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține EN în 2017-2018

- Candidații care nu se prezintă la una dintre probe sunt declarați „eliminați” și nu li se va încheia media la EN

- Repartiția candidaților pe săli: Repartitie_sali.pdf 

- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere/copie după certificatul de naștere şi instrumente de scris:

  <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării

  <> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică.

- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen şi acordarea notei 1 (unu)

- Sălile de examen, sala de depozitare a bagajelor și holurile sunt supravegheate audio-video

Informare_contestatii.pdf 

- TEL VERDE: telverde_en8.jpg

Succes!


21.05.2018 - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză - admitere clasa a IX-a bilingv engleză 2018-2019

- Rezultate înainte de contestații: Rezultate_inainte_de_contestatii.pdf

- La proba orală nu se admit contestații.

- Eventualele contestații la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL în data de 22.05.2018, în intervalul 12:00-15:0.0 

 

19.05.2018 - Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” - Rezultate

Rezultate_III_CGL_Junior_2018.pdf 

Rezultate_IV_CGL_Junior_2018.pdf

Rezultate_V_CGL_Junior_2018.pdf

Rezultate_VI_CGL_Junior_2018.pdf

Festivitatea de premiere are loc astăzi, 19.05.2018, ora 19:00 în Sala de Festivități „Emil Cioran” de la CNGL Sibiu.

Felicitări tuturor participanților!


19.05.2018 - Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”

- Subiecte (toate clasele): CGL_Junior_2018_Subiecte.zip 

- Bareme (toate clasele): CGL_Junior_2018_Bareme.zip 

 

16.05.2018 - Proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză - admitere clasa a IX-a bilingv engleză 2018-2019

Instrucțiuni comune:

Este interzisă intrarea în sălile de examen scris/oral cu haine, ghiozdane, genți, materiale ajutătoare, telefoane mobile, tablete, alte mijloace electronice de comunicare sau calcul etc.

Obiectele interzise în sălile de examen se predau și se ridică sub semnătură la sala 45, etajul I (sala de bagaje).

Elevii găsiți în sălile de examen cu obiecte interzise vor fi eliminați din examen.

Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen și acordarea notei 1 la proba respectivă.

Proba scrisă – vineri, 18.05.2018:

Elevii se vor prezenta la CNGL la ora 08:00 și în sălile de examen până la 08:30.

Proba începe la ora 09:00 și are durata de 1 oră.

Repartizarea elevilor în bănci se face conform listelor afișate.

Elevii vor avea asupra lor cartea de identitate/carnetul de elev vizat la zi și instrumente de scris.

Lucrarea se redactează cu pastă/cerneală albastră.

Proba orală – vineri, 18.05.2018:

Se desfășoară începând cu ora 10:30, conform planificării afișate.

Cu excepția primei grupe, elevii se vor prezenta cu cel puțin 30 de minute înainte de ora precizată în planificare.

Repartiția elevilor pe săli pentru proba scrisă: Repartitie_sali_scris.pdf 

Repartiția elevilor pe săli și ore pentru proba orală: Repartitie_sali_oral.pdf 

Lista elevilor pentru care s-a echivalat proba: Echivalare.pdf

Succes!


08.05.2018 - Program_Scoala_altfel_CNGL_2017-2018.pdf 

 

04.05.2018 - Admitere clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019.

Având în vedere prevederile OMEN 4797/2017  și Procedurii operaționale 5548/20.04.2018  elaborată de IȘJ Sibiu, datele pentru admiterea în clasa a V-a în anul școlar 2018-2019 sunt următoarele:

1. Testul de competențe lingvistice în limba engleză: luni, 18.06.2018 (scris 09:00-10:00, oral de la ora 10:30)

2. Testul de limba și literatura română și matematică: marți, 19.06.2018 (intervalul 09:00-10:50, cu o pauză între probe)

Elevii se vor prezenta la ora 08:00 însoțiți de un părinte. Intrarea în săli se va face în intervalul 08:00-08:30.

Urmăriți pagina Admitere clasa a V-a pentru detalii.

Succes!

 

25.04.2018 - Admitere clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019.

Datorită unor prevederi legale de dată recentă, admiterea în clasa a V-a pentru anul școlar 2018-2019 trebuie organizată după finalizarea cursurilor semestrului al II-lea. În consecință, datele comunicate anterior se vor modifica după ședința Consiliului de administrație CNGL din 27.04.2018. Mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm reveniți pentru detalii.

 

30.03.2018 - Pretransfer consimțit cadre didactice între unitățile de învățământ:

 - Conditii specifice pretransfer 2018-2019 CNGL.pdf 

 - Perioada organizării inspecției speciale CNGL conform condițiilor specifice: 16-26.04.2018 (după depunere dosar)

 - Perioada depunerii cererilor de pretransfer și a documentelor specifice: 16-26.04.2018 (ultima zi până la ora 10:00!)


29.03.2018 - Simulare examen de bacalaureat: Rezultate_simulare_BAC_2018.pdf 

 

24.03.2018 - Concursul Interjudețean de Matematică „Gheorghe Lazăr”

Rezultate finale: CIGL_2018_Rezultate_finale.pdf 

Rezultate înainte de contestații: CIGL_2018_Rezultate_inainte_de_contestatii.pdf

Subiecte și bareme: CIGL_2018_Subiecte.zip 

 

23.03.2018 - Simulare examen de bacalaureat

Chestionarul de satisfacție aplicat elevilor de clasa a XII-a și interpretarea rezultatelor:

Rezultate_Chestionar_satisfactie_CNGL.pdf

 

21.03.2018 - Simulare examen de bacalaureat

Repartiția în săli pentru proba la alegere E)d) CLASELE A XII-A, JOI 22.03.2018: Repartitie_sali_PROBA_Ed.pdf 

Săli de bagaje:

- elevii repartizați la parter și etajul I: laboratorul de fizică

- elevii repartizați la etajul II: laboratorul de biologie

Succes!


19.03.2018 - Simulare examen de bacalaureat

Repartiția în săli pentru proba de MATEMATICĂ CLASELE A XI-A ȘI A XII-A, MIERCURI 21.03.2018 este identică cu cea pentru proba de limba și literatura română: Repartitie_sali_MATEMATICA.pdf

Elevii de la mate-info vor avea subiecte diferite față de cei de la științe ale naturii. Verificați în momentul în care primiți subiectul!

Se păstrează aceleași instrucțiuni și săli de bagaje.

Succes!


16.03.2018 - Simulare examen de bacalaureat

- Instrucțiuni: Instructiuni_elevi_simulare_BAC.pdf 

- Repartiție săli LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ CLASELE A XI-A ȘI A XII-A, LUNI 19.03.2018 (atenție! repartiție actualizată din motive procedurale față de listele trimise în clase!): Repartitie_sali_ROMANA.pdf 

- Elevii se vor prezenta la școală la ora 08:00 și își vor preda lucrurile personale interzise în sălile de examen la sălile de bagaje:

  - Elevii repartizați la parter: cabinetul de limba germană

  - Elevii repartizați la et. I: laboratorul de fizică

  - Elevii repartizați la et. II: laboratorul de biologie

Succes!

 

28.02.2018 - Simulare Evaluare națională clasa a VIII-a

- Instrucțiuni: Simulare_EN_VIII_Instructiuni.pdf 

- Repartiții: Simulare_EN_VIII_Repartitii.pdf

 

23.02.2018 - BAC 2018 - REZULTATE

BAC_A_2018_REZULTATE.pdf

BAC_C_2018_REZULTATE.pdf

BAC_D_2018_REZULTATE.pdf

 

21.02.2018 - În atenția candidaților DELF

DELF Eleve A1 feb 2018 SB.pdf

DELF Eleve A2 feb 2018 SB.pdf

DELF Eleve B1 feb 2018 SB.pdf

DELF Eleve B2 feb 2018 SB.pdf

 

20.02.2018 - BAC 2018 Proba C. Atenție! Au fost modificate sălile de examen pentru proba orală. Proba orală se susține în sălile 1, 2 și 5 parter corp B (repartiția actualizată: BAC_C_2018_ORAL_22.02.2018_actualizat.pdf )

19.02.2018 - BAC 2018

Proba C - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

1. Proba de înțelegere a unui text audiat, urmată de proba scrisă se desfășoară MIERCURI, 21.02.2018.

2. Pentru proba de înțelegerea a unui text audiat candidații se vor prezenta la săli la ora 11:30. Proba de înțelegere a unui text audiat se desfășoară în intervalul 12:00-12:20.

3. Pentru proba scrisă candidații se vor prezenta în aceleași săli la ora 12:45. Proba scrisă se desfășoară în intervalul 13:00-15:00.

4. Proba orală se desfășoară JOI, 22.02.2018.

5. Pentru proba orală la limba engleză, elevii din clasele A, B, D și I care sunt programați după ora 10:00 se vor prezenta cu cel puțin 40 de minute înainte de ora programată.

6. Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră.

7. Înainte de prezentarea la sălile de examen, candidații predau la sala de bagaje toate obiectele interzise în sala de examen (haine, ghiozdane, genți, materiale ajutătoare, mijloace electronice de comunicare etc.). Sală de bagaje: sala 4, parter, corp B

8. Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

9. Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

10. Repartiția candidaților:

- Proba de înțelegere a unui text audiat și proba scrisă - 21.02.2018BAC_C_2018_ITA_SCRIS_21.02.2018.pdf

- Proba orală 22.02.2018BAC_C_2018_ORAL_22.02.2018_actualizat.pdf (actualizat 20.02.2018!)

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă! Succes!


14.02.2018 - BAC 2018

Proba D - Evaluarea competențelor digitale - 16, 19.02.2018.

REZULTATE: BAC_D_2018_REZULTATE.pdf 

Programare pe zile și laboratoare:

-  BAC_D_2018_XII_A.pdf

-  BAC_D_2018_XII_B.pdf

-  BAC_D_2018_XII_D.pdf

-  BAC_D_2018_XII_E.pdf

-  BAC_D_2018_XII_F.pdf

-  BAC_D_2018_XII_I.pdf

În atenția candidaților:

- L3 = Laborator 3 (Win7; Office2010), Corp A; L4 = Laborator 4 (Win10; Office2010), Corp B.

- Candidații se vor prezenta în fața laboratorului la ora 12:30.

- Proba de examen începe la ora 13:00 și se încheie la ora 14:30.

- Repartizarea candidaților la calculatoare se face de profesorii asistenți.

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și pix/stilou cu pastă/cerneală albastră.

- Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.

- Frauda/tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă! Succes!

 

09.02.2018 - BAC 2018

Proba A - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - 12-13.02.2018.

REZULTATE: BAC_A_2018_REZULTATE.pdf 

Programare pe săli și pe ore:

BAC_A_2018_XII_A.pdf 

-  BAC_A_2018_XII_B.pdf

-  BAC_A_2018_XII_D.pdf

-  BAC_A_2018_XII_E.pdf

-  BAC_A_2018_XII_F.pdf

-  BAC_A_2018_XII_I.pdf

În atenția candidaților:

- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu cel puțin 30 de minute înainte de ora progamată.

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Comunicați imediat la Secretariat sau prin e-mail orice problemă! Succes!


11.01.2018 - În atenția candidaților DELF/DALF: Convocation Sibiu DELF DALF fevrier 2018.doc 

 

11.09.2017 - Test limba germană

Rezultate: Rezultate_test_germana.pdf 

Componența claselor după testul de limba germană:

IX_B_FINAL.pdf

IX_D_FINAL.pdf

IX_G_FINAL.pdf

06.09.2017 - Informații privind începerea cursurilor anului școlar 2017-2018

Cursurile încep luni, 11.09.2017. Elevii și cadrele didactice se vor prezenta la școală cu începere de la ora 08:00.

Documente pentru activitățile planificate în data de 11.09.2017:

01_Program_11.09.2017.pdf

02_Nota_diriginti_11.09.2017.pdf

03_Structura_an_scolar_OMEN_3382_2017.pdf

04_ROFUIP_OMENCS_5079_2016.pdf

05_Statutul_elevului_OMENCS_4742_2016.pdf

06_Procedura_situatie_urgenta.pdf

07_Atributii_elev_serviciu_scoala.pdf

08_Reguli_absente_elevi.pdf

Repartiția sălilor și diriginților: Clase_diriginti_2017_2018.pdf 

Notă: în data de 11.09.2017 clasa a X-a D își va desfășura activitățile în sala 42, iar clasa a IX-a D în sala 40 (corp A, et. I).

Repartiția elevilor în clasele de început de ciclu de școlarizare (hotărâre a Consiliului de administrație din 05.09.2017):

V_A.pdf

V_B.pdf

IX_A.pdf

IX_B.pdf

IX_D.pdf

IX_E.pdf

IX_F.pdf

IX_G.pdf

IX_I.pdf

Notă: componența claselor IX A, IX B, IX D și IX G se va definitiva după testul de limba franceză/germană din 11.09.2017.

Toți elevii care au optat la înscriere pentru clasa a IX-a științe ale naturii intensiv franceză/germană vor suține în data de 11.09.2017 un test la limba modernă respectivă (scris și oral). Rezultatul testului se va exprima prin admis/respins. Elevii respinși în urma testului vor fi redistribuiți în clasele IX B / IX G, până la limita legală de 30 de elevi/clasă.

Lista elevilor care susțin test la limba franceză: Lista_elevi_test_franceza.pdf 

Lista elevilor care susțin test la limba germană: Lista_elevi_test_germana.pdf 

Reglementarea examenelor în anul școlar 2017-2018

Evaluarea națională la clasa a VIII-a:

01_EN_VIII_OMEN_4793_2017.pdf

02_EN_VIII_Calendar_OMEN_4793_2017.pdf

03_EN_VIII_Metodologie_OMECTS_4801_2010.pdf

Examenul de bacalaureat:

01_BAC_OMEN_4792_2017.pdf

02_BAC_Metodologie_OMECTS_4799_2010.pdf 

 

05.09.2017 - În ședința de astăzi, 05.09.2017, în baza art. 13, alin. (1) din OMENCS 5079/2016, Consiliul de administrație al CNGL a hotărât următorea repartizare a elevilor în clasele a V-a A și a V-a B pentru anul școlar 2017-2018, conform criteriilor stabilite în ședința din 24.08.2017: Repartitie_elevi_V_2017-2018.pdf 

Orice modificare a acestei repartiții se va realiza strict cu aprobarea Consiliului de administrație al CNGL și va intra sub incidența prevederilor legale în vigoare privind transferul elevilor, așa cum sunt acestea reglementate prin OMENCS 5079/2016.


28.08.2017 - În atenția elevilor admiși în clasa a V-a și a IX-a

Conform hotărârii Consiliului de administrație CNGL din data de 24.08.2017, repartizarea elevilor în clase se realizează pe baza următoarelor criterii:

Clasele a V-a: elevii admiși sunt aranjați în ordinea descrescătoare a puntajului obținut, respectiv alfabetic, și se repartizează alternativ în V A, respectiv în V B

Clasele a IX-a: elevii admiși sunt repartizați conform specializării și, după caz, specializării suplimentare (intensiv germană/ franceză), ținând cont de limba modernă 2 studiată

-----

Actualizarea diferitelor secțiuni ale paginii Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018 se va realiza pe parcursul lunilor septembrie-octombrie. Mulțumim pentru înțelegere și vă rugăm reveniți pentru noutăți.

 

 Succes în noul an şcolar!

 

Arhiva mesajelor de pe pagina de noutăţi:

 

- Anul școlar 2016/2017: Arhiva noutati 2016-2017.pdf

- Anul școlar 2015/2016: Arhiva noutati 2015-2016.pdf 

- Anul șolar 2014/2015: Arhiva Noutati 2014-2015.pdf 

- Anul școlar 2013/2014: Arhiva Noutati 2013-2014.pdf 

- Anul școlar 2012/2013: Arhiva noutati 2012-2013.pdf

- Anul şcolar 2011/2012: Arhiva Noutati 2011-2012.pdf

- Anul şcolar 2010/2011: Arhiva Noutati 2010-2011.pdf

- Anul şcolar 2009/2010: Arhiva Noutati 2009-2010.pdf