Museums Speak Louder Than Words

Titlul proiectului: Museums Speak Louder Than Words

 

Perioada desfășurării: iulie 2016 – mai 2017

 

Parteneri: 12 școli din 5 țări europene și pan-europene: Lituania, Ucraina, Bulgaria, Georgia și Turcia

 

Limba de lucru: limba engleză

 

Obiectiv: completarea cunoștințelor obținute la școală și dezvoltarea unor abilități dintre cele mai diverse, de la cele artistice (pictură, modelarea lutului etc.) la cele mentale (capacitate de sinteză, de analiză, cunoașterea și înțelegerea unor teorii și tematici științifice etc.)

 

Grup-țintă: elevi 11-15 ani

 

Echipa de proiect: Daniela Bunea, Raluca Filip, Daniela Săcelean

 

Detalii despre proiect: Educația muzeală deschide muzeul către elevi ajutându-i să cucerească lumi valorice noi. O educație realizată în acest perimetru îi ajută să dezvolte sentimente pozitive despre obiecte și lumea înconjurătoare. Muzeele sunt un loc de cunoaștere și de exersare a unor competențe, dar și de descoperire a eu-lui  - prin punerea în valoare a unor dispoziții sau interese individuale pe care școala nu le vizează.

 

Premii obținute: 

- Certificatul Național de Calitate eTwinning – 4 octombrie 2017

- Certificatul European de Calitate eTwinning – 25 octombrie 2017

 

Mai multe informații: în spațiul de lucru al proiectului: https://twinspace.etwinning.net/22759/welcome