Management

Managementul educaţional practicat în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” vizează:


 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate

 3. Transparenţă - prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp

 

Documente

- Organigrama Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”: Organigrama_CNGL_2016.pdf 

- Plan de dezvoltare instituțională 2014-2018: PDI_2014_2018 actualizat.pdf

- Raport de activitate 2018-2019: Raport_2018_2019.pdf

- Raport de evaluare internă a calității 2018-2019: 

- Plan operațional 2019-2020: Plan_operational_2019-2020.pdf

- Plan managerial 2019-2020: Plan_managerial_2019-2020.pdf

- Regulamente proprii în vigoare în CNGL: Regulament_CNGL_Rev_2017-2018.pdf

Pentru observații sau propuneri referitoare la documentele manageriale publicate, vă rugăm folosiți pagina Contact. Mulțumim!