Management

Managementul educaţional practicat în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” vizează:


 1. Democraţie şi responsabilitate - prin implicarea profesorilor, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în procesul decizional

 2. Delegare şi motivare - prin formarea de comisii, echipe şi grupuri de lucru cu responsabilităţi pe domenii de activitate

 3. Transparenţă - prin informarea tuturor celor interesaţi asupra deciziilor luate, corect, complet şi la timp

 

Organigrama Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”:Organigrama_CNGL_2016.pdf 

 

Activitatea managerială din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” este precizată în principal în două categorii de documente publice: documente de proiectare-planificare şi documente de raportare-evaluare.

 

I. Documente de proiectare-planificare

 

 - Programele stabilite în cadrul Proiectului de dezvoltare instituţională şi urmărite prin planurile manageriale:

     1. Formarea continuă a personalului didactic

     2. Ofertă educaţională dinamică şi coerentă

     3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare

     4. Finanţare şi achiziţii

     5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare

     6. Program de măsuri speciale examene naționale

 - Plan managerial pentru anul şcolar 2015/2016: Plan_Managerial_CNGL_2015_2016.pdf 

 

II. Documente de raportare-evaluare

 

 - Raport de activitate pentru anul şcolar 2014/2015: Raport_Activitate_CNGL_2014_2015.pdf  

 - Raport activitate directori pentru anul şcolar 2014/2015: Raport_Management_CNGL_2014_2015.pdf  

 - Sinteză - prezentare raport an școlar anterior și plan managerial an școlar curent: Sinteza_Raport_Plan_2016.pdf 

 - Raport privind simularea Evaluării naționale pentru clasa a VIII-a: Raport_Simulare_EN8_2015_2016.pdf 

 

Pentru observații sau propuneri referitoare la documentele manageriale publicate, vă rugăm folosiți pagina Contact. Mulțumim!