Informaţii

Problemele discutate în cadrul Consiliului Profesoral

(în ordine invers cronologică)

 

Anul şcolar 2011/2012

 

20.02.2012 - Au fost discutate propunerile catedrelor, diriginţilor, elevilor, părinţilor şi instituţiilor/organizaţiilor partenere privind activităţile din programul „Şcoala altfel”. Au fost elaborate şi înmânate profesorilor documentele necesare pentru planificarea activităţilor din programul „Şcoala altfel”:

 - Nota de serviciu privind „Şcoala altfel”: Nota_serviciu_Scoala_Altfel.pdf

 - Planificarea activităţilor elevilor: Planificare_Scoala_Altfel.pdf

 - Planificarea orarului personal: Orar_personal_Scoala_Altfel.pdf

 

22.12.2011 - Ordine de zi:

 - Prelucrarea prevederilor OMECTS nr. 6143/2011 şi semnarea fişei postului - cadru didactic (model)

 - Prelucrarea prevederilor OMECTS nr. 5561/2011 şi distribuirea fişelor personale privind formarea iniţială şi continuă (model)

 - Discutarea şi încheierea situaţiei şcolare pentru semestrul I

 

29.11.2011 - S-a decis recuperarea programului şcolar din data de 02.12.2011 în data de 10.12.2011. Ziua de 02.12.2011 devine astfel zi liberă.

 

19.10.2011 - Ordinea de zi:

 - Instructaj privind normele de securitate şi sănătate în muncă

 - Dezbaterea, finalizarea şi aprobarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2010/2011

 - Dezbaterea, finalizarea şi aprobarea Planului managerial pentru anul şcolar 2011/2012

 - Alegerea reprezentanţilor CP în structuri organizatorice interne

 - Monitorizarea activităţii / sarcini de serviciu curente

 

19.09.2011 - Au fost discutate următoarele:

 - Evaluările scrise - planificarea şi comunicarea planificării

 - Organizarea şedinţelor cu părinţii pe clase şi stabilirea componenţei Consiliului Reprezentativ al Părinţilor

 - Organizarea activităţilor catedrelor. Documentarea activităţii catedrelor

 - „Foaia de parcurs pentru anul şcolar 2011/2012”

 

05.09.2011 - Ordinea de zi:

 - Prezentarea cadrelor didactice nou angajate

 - Evaluarea activităţii cadrelor didactice pe anul şcolar precedent

 - Verificarea şi finalizarea încadrărilor personalului didactic

 - Conţinut şi termene pentru planificarea activităţilor didactice (planificările calendaristice)

 - Monitorizare şi îndrumare privind activitatea catedrelor şi documentele de catedră

 - Prezentarea situaţiei la examenele naţionale

 - Componenţa şi diriginţii claselor

 - Prezentarea lucrărilor efectuate pe parcursul vacanţei de vară

 - Alegerea reprezentanţilor profesorilor în Consiliul de Administraţie

 - Structura anului şcolar şi calendarul examenelor naţionale

 - Programul „Şcoala altfel” - solicitarea propunerilor de activităţi