Hotărâri

Hotărâri ale Consiliului de administraţie (HCA) în anul școlar curent

 

HCA nr. 1/26.08.2014 privind detașările în interesul învățământului pentru anul școlar 2014/2015

HCA nr. 2/05.09.2014 privind evaluarea activității directorului adjunct, dl. prof. Marius Marcel Chișu

HCA nr. 3/05.09.2014 privind evaluarea activității cadrelor didactice în anul școlar 2013/2014

HCA nr. 4/05.09.2014 privind transferuri elevi în anul școlar 2014/2015

HCA nr. 5/30.09.2014 privind detașarea în interesul învățământului pe catedra eliberată de dl. prof. dr. Dorin Nan

HCA nr. 6/30.09.2014 privind cererile cadrelor didactice de reducere a normei la 16 ore pe săptămână

HCA nr. 7/10.12.2014 privind proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2015/2016

HCA nr. 8/10.12.2014 privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015

HCA nr. 9/04.02.2015 privind proiectul de încadrare titulari pentru anul școlar 2015/2016

HCA nr. 10/04.02.2015 privind transferuri elevi semestrul II anul școlar 2014/2015

HCA nr. 11/04.02.2015 privind desemnarea colectivului pentru actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare