Extraşcolar

Activităţi extraşcolare (AES) - informaţii generale

 

Reprezintă activităţile educative, de orientare şcolară şi profesională, culturale, artistice, sportive, recreative etc. organizate pentru elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”, de regulă în afara unităţii de învăţământ şi în afara orarului.

Activităţile extraşcolare se stabilesc şi se organizează de diriginţi şi de echipe/comisii cu responsabilităţi specifice, cu aprobarea direcţiunii

Participarea elevilor la activităţile extraşcolare este benevolă şi, în funcţie de specificul activităţii, poate fi rezultatul unui proces de selecţie aplicat de organizatori.

La fel ca în timpul tuturor activităţilor organizate de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, elevii trebuie să respecte şi pe parcursul activităţilor extraşcolare regulile unui comportament civilizat şi decent.

Pentru anumite activităţi extraşcolare se pot stabili reguli specifice, iar elevii sunt obligaţi să respecte întocmai aceste reguli - pentru siguranţa lor şi a colegilor lor şi pentru a asigura succesul activităţii.

Prezenţa şi rezultatele elevilor la activităţile extraşcolare se consemnează de organizatori şi nu se trec în catalog.

Rezultatele obţinute în urma participării la activităţile extraşcolare se menţionează şi se recompensează la nivelul clasei şi, în funcţie de calitatea rezultatelor, la nivelul unităţii de învăţământ.

 

Activităţi extraşcolare (AES) - orientare generală şi categorii de activităţi

 

 În Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, activităţile extraşcolare vizează în principal extinderea culturii generale şi de specialitate a elevilor, promovarea spiritului competiţional şi a performanţei înalte, educarea morală şi civică a elevilor, colaborarea cu comunitatea şi cu elevi din alte şcoli, precum şi alte obiective conforme cu viziunea şi misiunea unităţii de învăţământ.

Prin specificul lor, activităţile extraşcolare sunt corelate cu activităţile extracurriculare (AEC) şi cu cele din cadrul curriculumului la decizia şcolii (CDŞ). Majoritatea activităţilor extraşcolare se realizează în colaborare şi/sau cu sprijinul partenerilor Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”: Primăria Municipiului Sibiu, Asociaţiunea ASTRA, Departamentul de Matematică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, unităţi de învăţământ din ţară şi din străinătate, alte instituţii şi organizaţii.

Principalele activităţi extraşcolare organizate în mod tradiţional de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” în fiecare an şcolar la nivel de unitate sunt:

 - Concursul local de matematică-română „Gheorghe Lazăr Junior” pentru elevii claselor III-VI

 - Concursul Interjudeţean de Matematică „Gheorghe Lazăr” pentru elevii claselor IX-XII

 - Concursul local de şah „1 Decembrie”, dedicat Zilei Naţionale a României

 - Concursul de schi alpin „Cupa Colegiului Naţional Gheorghe Lazăr”, organizat pentru profesori, elevi şi absolvenţi

 - Ziua Porţilor Deschise (prezentarea de comunicări şi referate, proiecte şcolare, vizitarea şcolii, concursuri etc.)

 - Balul Bobocilor şi Balul Majoratului

 - Acţiunea şi expediţia PRONATURA

 - cel puţin 2 manifestări pe an dedicate unor mari personalităţi din cultura românească şi universală

 - practica elevilor de clasa a XI-a în firme şi instituţii din Sibiu, în primele 2 săptămâni din vacanţa de vară

 - activităţi specifice proiectelor de cooperare europeană în domeniul educaţiei

Suplimentar acestor activităţi tradiţionale, se mai organizează în fiecare an şcolar, la iniţiativa conducerii, şefilor de catedre/comisii, diriginţilor, cadrelor didactice şi elevilor, în colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii partenere:

 - manifestări dedicate combaterii violenţei şi comportamentelor nesănătoase

 - activităţi de voluntariat în beneficiul şcolii şi al comunităţii locale

 - excursii tematice istorie-geografie în ţară şi în străinătate

 - vizite de studiu la firme şi instituţii din Sibiu şi din ţară, respectiv la instituţii de învăţământ superior

 - spectacole, serate, concursuri artistice şi sportive, alte manifestări recreative

 

Activităţi extraşcolare (AES) - modalităţi de organizare şi procedura generală de stabilire

 

 Activităţile extraşcolare tradiţionale organizate anual la nivelul unităţii de învăţământ sunt aprobate de Consiliul Profesoral şi de Consiliul de Administraţie, la propunerea conducerii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”. Coordonarea acestor activităţi este realizată de directori şi de responsabilii numiţi în acest scop. Propunerea pentru o activitate extraşcolară anuală la nivel de unitate suplimentară celor tradiţionale, se înaintează directorului şi, după avizul acestuia, se discută şi se aprobă în Consiliul Profesoral şi în Consiliul de Administraţie.

Activităţile extraşcolare ocazionale se stabilesc şi se organizează astfel:

 1. Se propun de diriginţi, psihologul şcolar, şefi de catedre, cadre didactice - inclusiv la iniţiativa justificată a elevilor şi/sau a părinţilor

 2. Se analizează şi se aprobă de director - orientativ înainte de începerea anului şcolar, efectiv cu 1 lună înainte de activitate

 3. Se organizează în întregime sub răspunderea şi prin grija iniţiatorului, sub monitorizarea şefului comisiei diriginţilor/directorilor

 

Activităţi extraşcolare (AES) - anul şcolar curent

 

În anul şcolar curent, activităţile extraşcolare organizate la nivel de unitate sunt precizate în fişierul următor: 

Activităţile extraşcolare ocazionale organizate pe parcursul anului şcolar curent sunt prezentate în raportul de activitate al şefului comisiei diriginţilor (la începutul anului şcolar următor).

 

Activităţi extraşcolare (AES) - oferta pentru anul şcolar viitor

 

Oferta de activităţi extraşcolare pentru anul şcolar viitor va fi disponibilă pe această pagină cel mai târziu până la sfârşitul anului şcolar curent (luna iunie). Vă rugăm reveniţi! 

 

Propuneri şi sugestii pentru activităţi extraşcolare? Folosiţi pagina Contact precizând la subiect „Pentru AES”. Mulţumim!