Evaluare clasa a VIII-a

Probele pentru Evaluarea Naţională

 

Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2017/2018 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele:

 1. Limba şi literatura română [11.06.2018]

 2. Limba şi literatura maternă - pentru elevii care au studiat în gimnaziu în limba maternă (nu este aplicabil în CNGL)

 3. Matematică [13.06.2018]

 

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, după modelul evaluărilor internaţionale standardizate (de exemplu OECD-PISA sau TIMSS).

 

Legislație

Consultați documentele publicate pe pagina dedicată a Inspectoratului Școlar Județean Sibiu: EN_VIII   

- Ordin și calendar: EN_VIII 2018 OMEN 4793_2017.pdf 

- Metodologie organizare și desfășurare: EN_VIII 2018 Metodologie.pdf 

- Prevederi obiecte interzise: EN_VIII 2018 Prevederi obiecte interzise.pdf 

Informaţii privind organizarea Evaluării Naţionale în anul şcolar 2017/2018

Date:

    LUNI, 11.06.2018 - proba scrisă la Limba şi literatura română

    MIERCURI, 13.06.2018 - proba scrisă la Matematică

Repartiția pe săli pentru proba scrisă la Limba și literatura română - 11.06.2018:

Repartitie_sali.pdf

- Sala pentru depozitarea obiectelor personale: sala 61

Repartiția pe săli pentru proba scrisă la Matematică - 13.06.2018:

-  Repartitie_sali.pdf

- Sala pentru depozitarea obiectelor personale: sala 61

Date de contact pentru sesizarea oricăror nereguli în organizarea și desfășurarea Evaluării naționale:

 -  

În atenţia candidaţilor:

- Candidaţii se vor prezenta la ora 08:00. pentru depozitarea bagajelor și până la ora 08:30 în sălile de examen

- Sala pentru depozitarea obiectelor personale interzise în sălile de examen: sala 61

EN_VIII 2018 Prevederi obiecte interzise.pdf 

- Probele încep la ora 09:00 şi durează 120 de minute

- Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține EN în 2017-2018

- Candidații care nu se prezintă la una dintre probe sunt declarați „eliminați” și nu li se va încheia media la EN

- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/certificatul de naștere/copie după certificatul de naștere şi instrumente de scris:

  <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării

  <> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică.

- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen şi acordarea notei 1 (unu)

- Sălile de examen, sala de depozitare a bagajelor și holurile sunt supravegheate audio-video

Informare_contestatii.pdf 

- TEL VERDE: telverde_en8.jpg 

Rezultate înainte de contestații: 

Rezultate după contestații:


Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

SUCCES! 


  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi diriginţilor claselor a VIII-a. Vă dorim succes la Evaluarea naţională!