Evaluare clasa a VIII-a

Probele pentru Evaluarea Naţională

 

Elevii claselor a VIII-a participă în anul şcolar 2014/2015 la Evaluarea Naţională organizată la disciplinele:

 1. Limba şi literatura română [22.06.2015]

 2. Limba şi literatura maternă - pentru elevii care au studiat în gimnaziu în limba maternă (nu este aplicabil în CNGL)

 3. Matematică [24.06.2015]

 

Fiecare probă are o durată de 120 minute şi toate probele se susţin în unitatea de învăţământ în care este înmatriculat elevul. Subiectele pentru Evaluarea Naţională se elaborează în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, după modelul evaluărilor internaţionale standardizate (de exemplu OECD-PISA sau TIMSS).

 

Metodologie, calendar, programe

 

În anul şcolar 2014/2015, Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a este reglementată de următoarele acte normative:

 - Ordinul ministrului: Ordin_EN_VIII_2015.pdf 

 - Metodologia organizării şi desfăşurării Evaluării Naţionale (în vigoare): Metodologie_Evaluare_Nationala.pdf

 - Calendarul Evaluării Naţionale: Calendar_EN_VIII_2015.pdf 

 - Programe:

   - Limba și literatura română: 01_Programa_LRO_EN_2015.pdf 

   - Matematică: 02_Programa_MATE_EN_2015.pdf    

 

Informaţii privind organizarea Evaluării Naţionale în anul şcolar 2014/2015

(actualizare la datele prevăzute în calendar)

 - Date:

    LUNI, 22.06.2015 - proba scrisă la limba şi literatura română

    MIERCURI, 24.06.2015 - proba scrisă la matematică

 - Informații privind organizarea: Info_Organizare_EN_VIII_2015.pdf

 - Informații privind rezultatele și contestațiile: Info_Rezultate_EN_VIII_2015.pdf 

- Locul de desfăşurare: 

- Repartiţia candidaţilor pe săli:

   - Proba de limba şi literatura română:

     - Clasa a VIII-a A: EN_RO_8_A.pdf  

     - Clasa a VIII-a B: EN_RO_8_B.pdf  

   - Proba de matematică:

     - Clasa a VIII-a A: EN_MATE_8_A.pdf  

     - Clasa a VIII-a B: EN_MATE_8_B.pdf  

În atenţia candidaţilor:

- Candidaţii se vor prezenta la ora 08.30. Probele încep la ora 09.00 şi durează 120 minute

- Candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate şi instrumente de scris:

  <> pix/stilou cu pastă/cerneală albastră pentru redactarea lucrării

  <> creion cu mină neagră pentru realizarea desenelor la proba de matematică

- Candidaţii pot să aibă şi să utilizeze instrumente de desen pentru proba de matematică. Toate desenele se fac cu creion cu mină neagră.

- Este interzis candidaţilor să pătrundă în sălile de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau comunicare

- Candidaţii sunt informaţi că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din sala de examen şi acordarea notei 1 (unu)

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video

Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

SUCCES! 

 

Rezultate 2014/2015

(actualizare la datele prevăzute în calendar)

 Înainte de contestații:

 - Limba și literatura română:

 - Matematică: 

Eventualele contestații:

 - se depun pentru fiecare disciplină separat

 - se depun la Secretariatul CNGL în data de 26.06.2015, până la ora 20:00

 - se depun utilizând formularul tipizat de la Secretariatul CNGL

 După contestații:

 - Limba și literatura română:

 - Matematică: 


  Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi diriginţilor claselor a VIII-a. Vă dorim succes la Evaluarea naţională!