Enhancing Student and Teacher Success through STEM Education

 

Proiectul "Enhancing student and teacher success through STEM education"
 

Tip de proiect: Proiect Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 aprobat cu nr. 2017-1-BG01-KA219-036215

Perioada desfăşurării: 2017-2019 (2 ani şcolari)

Parteneri externi:

SU Ekzarh Antim I - Kazanlak, Bulgaria

Primary School Oberwart, Austria

Spojena skola ZS a G Tilgnerova - Bratislava, Slovakia

EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol, Portugal

Oulun Yliopisto - Oulu, Finland

 

Grup ţintă: elevii de la nivel gimnazial şi profesori din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

 

Echipa de proiect:

        Responsabil de proiect, responsabil pregătire lingvistică: Bunea Daniela

        Responsabil activități de informare și promovare a proiectului: Negrea Gabriel

        Responsabil pregătire interculturală: Brie Laura

        Responsabil activități de documentare și culturale: Săndulescu Gabriela

        Responsabil diseminare și exploatare a rezultatelor proiectului: Filip Raluca

        Responsabil monitorizare: Săcelean Daniela

        Responsabil relația cu părinții și comunitatea locală: Șerb Delia

        Responsabil organizare evenimente: Mărginean Steliana

        Responsabil IT și comunicare electronică: Stănculescu Adina

        Responsabil activități aria curriculară Limbă și comunicare: Szasz Ramona

        Responsabil activități aria curriculară Matematică și științe: Bonea Delia

        Responsabil activități aria curriculară Tehnologii: Popescu Carmen

        Responsabil financiar: Săcelean Maria 

 

Lumea globală de astăzi, inclusiv profesorii, se confruntă cu noi provocări. Ei trebuie să aibă instrumentele și abilitățile necesare pentru a-i învăța pe elevi de naționalități diferite și pentru a putea gestiona procesul educațional. Scopurile și obiectivele acestui proiect sunt de a satisface aceste nevoi esențiale. Profesorii implicați în acest proiect din Bulgaria, Portugalia, România, Austria, Finlanda și Slovacia vor practica noi metode de predare într-un mediu multicultural. Scopul prezentului proiect este de a identifica strategii și tehnici de succes în procesul de predare a științelor, matematicii, ingineriei și tehnologiei. Profesorii vor putea să implementeze ceea ce învață practic în atelierele partenerilor. Acest lucru va aduce beneficii întregii școli prin întărirea alfabetizării elevilor și, prin urmare, creșterea nivelului rezultatelor acestora. Elevul și profesorul vor beneficia, de asemenea, de strategiile învățate, ajutându-le să-și îmbunătățească cunoștințele în limba engleză, cele despre științe, matematică și inginerie și competențele TIC. Ideea principală este de a împărtăși bune practici și tehnici inovatoare în predarea științelor, matematicii,ingineriei și tehnologiei în școlile noastre. Vom crea povestiri pentru diferite domenii științifice. Vom face experimente și vom colecta toate rezultatele într-o carte electronică. Vom crea o broșură, "Idei pentru educația științifică", cu instrucțiuni metodologice de gestionare a lecțiilor în domeniul științific, cu utilizarea tehnologiilor digitale și a resurselor de internet. Ne vom învăța reciproc cum să folosim diferite resurse și instrumente TIC și vom crea o altă broșură cu metode de evaluare formală pentru a îmbunătăți învățarea în disciplinele științifice. Cele două broșuri vor fi scrise în 7 limbi - engleză, germană, bulgară, română, finlandeză, slovacă și portugheză - și vor fi publicate pe site-ul proiectului https://stemeducationetwinningerasmus.blogspot.com/. Vom lucra practic în timpul lecțiilor științifice – vom pregăti experimentele prezentate prin întâlniri web pe Skype sau hangouts Google și pe parcursul activităților de învățare / predare / instruire. O altă abordare interesantă este că elevii implicați vor fi învățați de alți elevi-parteneri. Profesorii din toate școlile participante vor lucra împreună într-o echipă internațională. Vom documenta toate sesiunile științifice pe film și vom împărtăși și instrucțiunile scrise. Elevii și profesorii vor lucra împreună în grupuri mici, pentru a organiza experimentele și întâlnirile online. Elevii din fiecare școală vor lucra, de asemenea, în echipe mici, pentru a face cercetări pe internet și pentru a colecta fapte. Datorită proiectului, elevii vor folosi Internetul în scopuri educaționale. Știința timpurie pentru copii vizează construirea curiozității lor naturale despre lume și încurajarea explorării. Descoperirea cauzei și efectului, a face presupuneri, observarea, estimarea și măsurarea fac parte din această călătorie interesantă, așa că suntem dispuși să promovăm STEM în școlile noastre, făcând ceva nou și fiabil cu elevii noștri. Înțelegem cât de importanți sunt primii ani. Acesta este un moment de creștere remarcabilă, când copiii se confruntă cu o dezvoltare rapidă, cu învățare de noi competențe și progresează constant spre repere intelectuale și social-emoționale. Credem cu tărie că aderarea la acest proiect de parteneriat ne-a oferit șansa de a lucra cu alte țări și culturi într-un mod motivant și plin de viață. Prin proiectul nostru sperăm să îi putem învăța pe elevii noștri despre importanța interacțiunii știință-cetățean. Suntem încurajați în special de entuziasmul elevilor pentru cercetare, știință și experimente, dar și pentru istorie și geografie. Dorim să încurajăm explorarea și interpretarea fenomenelor naturale și să îi inspirăm cât mai mult posibil pentru a-și continua studiile în disciplinele științifice.

 

Site-ul eTwinning al proiectului: https://twinspace.etwinning.net/49185/home.