Elevi

Numărul de elevi

 

În Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază elevi cu vârsta cuprinsă între 10/11 ani şi 18/19 ani, corespunzător nivelurilor de învăţământ gimnazial (V-VIII) şi liceal (IX-XII). În perioada ultimilor 5 ani şcolari, numărul total de elevi din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” s-a situat în jurul valorii de 1000, dintre care aproximativ 20% la nivel gimnazial şi 80% la nivel liceal.

 

Pentru anul şcolar 2013/2014:

 - 34 de clase - 8 clase de nivel gimnazial şi 26 de clase de nivel liceal

 - 1.016 elevi - 244 la nivel gimnazial şi 772 la nivel liceal

 

Evoluţia numărului total de elevi: Evolutie_nr_elevi.pdf

 

Situaţia la învăţătură

 

Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”  se situează la nivelul performanţelor şcolare bune spre foarte bune în raport cu standardele naţionale stabilte prin programele şcolare.

 

Promovabilitatea anuală este peste 99%, iar rarele cazuri de repetenţie au fost determinate de situaţii medicale.

În mod constant, peste 60% dintre elevii de nivel liceal şi peste 65% dintre elevii de nivel gimnazial au mediile generale anuale situate între 9 (nouă) şi 10 (zece). Ponderea elevilor cu medii generale situate în intervalul 8-8,99 este în mod constant sub 30% şi numai 4-5% dintre elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” au mediile generale mai mici de 8 (opt).

 

Situaţia statistică sintetică a rezultatelor la învăţătură: Situatie_invatatura.pdf

 

Rezultatele foarte bune obţinute la clasă se regăsesc în rezultatele obţinute de elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” la evaluările şi examenele naţionale. În mod constant promovabilitatea la evaluările şi examenele naţionale este de 100%, cu peste 60% dintre medii situate între 9 (nouă) şi 10 (zece).

 

Situaţia statistică sintetică a rezultatelor la examenul de Bacalaureat: Situatie_BAC.pdf

Situaţia statistică sintetică a rezultatelor la Evaluarea naţională pentru clasa a VIII-a: Situatie_EN.pdf

 

Examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor

 

Prin activităţile la clasă şi activităţile extracurriculare, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” oferă elevilor săi oportunităţi reale pentru pregătirea şi susţinerea unor examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice şi digitale.

 

Important! Toate examenele cu recunoaştere internaţională organizate la nivelul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” sunt recunoscute şi pot fi echivalate pentru probele C şi D din examenul de bacalaureat. Elevii care promovează aceste examene pe parcursul anilor de liceu şi solicită echivalarea rezultatelor - au cu 2 probe mai puţin de susţinut în examenul de bacalaureat!

 

La nivelul Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” se pot susţine următoarele examene cu recunoaştere internaţională:

 

1. Limba engleză - examene Cambridge ESOL:

     - FCE - First Certificate in English (nivel B2)

     - CAE - Certificate in Advanced English (nivel C1)

     - CPE - Certificate of Proficiency in English (nivel C2)

2. Limba germană

     - DSD - Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe) (nivelurile B2 - C1)

3. Limba franceză

     - DELF - Diplôme d'études en langue française

     - DALF - Diplôme approfondi de langue française

4. Examenul pentru obţinerea Permisului European de Conducere a Computerului / ECDL - European Computer Driving Licence

 

În fiecare an şcolar, un număr important de elevi din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” susţin şi promovează cu succes aceste examene. Costurile solicitate de instituţiile care organizează examenele şi eliberează diplomele/certificatele sunt suportate integral de candidaţi.

 

Concursuri, competiţii şi olimpiade

 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” promovează o politică de susţinere permanentă a elevilor capabili de performanţe şcolare înalte (pentru detalii vedeţi pagina Rezultate deosebite). Acţiuni concrete desfăşurate permanent în Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pentru elevii capabili de performanţă înaltă:

 - identificare, selecţie şi pregătire diferenţiată

 - consiliere

 - promovare

Date statistice privind rezultatele obţinute de elevii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” la concusuri, competiţii şi olimpiade de nivel interjudeţean şi naţional: Concursuri.pdf