ELECT

ELECT

- E-Learning Encompassing Choice Tasks -

(Învăţare electronică cuprinzând sarcini de învăţare de înaltă calitate) 

 

Pe scurt despre proiect

  

Tip de proiect: Proiect de mobilitate profesională Leonardo da Vinci, aprobat cu nr. RO/2005/PL95094/E

Perioada desfăşurării: 2005-2006; perioada mobilităţii profesionale 1 mai 2006 - 6 iunie 2006

Finanţare europeană: 25133,05  EUR

Partener extern: Partenerul intermediar - Tellus Group Work Experience UK, Marea Britanie, Plymouth care a asigurat colaborarea cu firmele unde elevii au desfăşurat practică profesională: Matalan, Open Eye Marketing, Virgin Megastore, Tellus Group Work Experience UK (firma intermediară),  Tk Maxx, JoBlaine Mugs & Promotions, GSC IT Solutions, Adfab, Valley Villas Ltd, Purple Communications, Atlas Graphics, Granby Island, Sound Lets, Cartrige World, Holy Cross RC School, The Plymouth Drum Centre

Obiective generale:

 - Îmbunătăţirea nivelului limbii engleze a elevilor peste nivelul intermediar;

 - Dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor ca utilizatori competenţi ai noilor tehnologii ale informatiei şi comunicaţiilor

 - Extinderea înţelegerii culturii şi tradiţiilor din Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi din Uniunea Europeană

Grup ţintă: 15 elevi din clasele de matematică informatică, intensiv informatică şi profesori din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Echipa de proiect:

 1. Prof. Gabriel Octavian Negrea, director - coordonarea generală a proiectului şi suport logistic

 2. Prof. Monica Oancea - responsabil pregătire profesională

 3. Prof. Daniela Arghir - responsabil pregătire lingvistică şi culturală

 4. Ec. Maria Săcelean, contabil şef - responsabil finanicar

  

Detalii despre proiect

  

Proiectul a constat dintr-o perioadă de mobilitate de cinci săptămâni în Plymouth, Marea Britanie, de care au beneficiat 15 elevi de clasa a XI-a matematică informatică intensiv informatică, însoţiţi de un cadru didactic.

Elevii participanţi: Bacila Oana, Bechet Andrei,  Bildea Adrian, Bucerzan Andreea, Cristea Andrei, Gancea Andreea, Hambasan Bogdan, Lazar Mircea, Maerean Andreea, Marcu  Victor, Marin Iulian,  Paraian Andreea, Purcarea  Radu, Sopa Christian, Tuglui Ioana

Profesor însoţitor: prof. Oancea Monica

  

Proiectul a fost realizat cu ajutorul firmei intermediare Tellus Group Work Experience UK, selectată din lista Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale. Elevii selecţionaţi să participe la mobilitatea în Marea Britanie, au fost aleşi după criteriul cunoaşterii limbii engleze (Cambridge ESOL First Certificate in English, interviu, teste grilă).

 

În perioada dinaintea mobilităţii elevii au fost pregătiţi în cadrul unui curs extracurricular, folosind mijloace moderne de învăţare şi evaluare a activităţilor pe plaforma AEL, în laboratorul de informatică, sub îndrumarea profesorilor de limba engleză şi informatică.

Pregătirea lingvistică a fost orientată pe teme specifice culturii şi civilizaţiei britanice fiind de un real folos pe parcursul mobilităţii. Pentru atingerea acestui obiectiv s-a continuat pregătirea lingvistică la Plymouth English Centre prin ore interesante unde s-a pus accent pe competenţe de comunicare în legătură cu diferite teme. Primul obiectiv a fost atins peste nivelul presupus iniţial, de către toţi beneficiarii, fiecare obţinând o diploma de certificare a competenţelor lingvistice la nivel avansat din partea centrului lingvistic.

   

Proiectul a fost conceput să răspundă cerinţelor de formare a elevilor din clasele de matematică informatică, aflaţi în formare profesională iniţială în domeniul TI&C, care primesc certificare profesională la sfarşitul ciclului liceal.

 

Formarea profesională a vizat următoarele domenii:

 - software developing;

 - design & advertising;

 - web design;

 - dezvoltare de proiect;

 - studiul pieţei şi elemente de marketing;

 - educatie antreprenorială.

 

Elevii au avut sarcini clare de îndeplinit, au dispus de cadrul tehnic şi informaţional, au fost în permanenţă îndrumaţi şi supravegheaţi. Unii dintre ei au realizat site-ul firmei după concepţie proprie, sau au dezvoltat pe lângă site şi partea de vânzare on-line; alţii au realizat diferite bannere şi reclame pe calculator, alţii au avut de făcut studiu de piaţă sau au trebuit să înveţe limbaje de manipulare a mobilelor pe calculator: Toţi elevii participanţi s-au remarcat pentru abilităţile profesionale şi usurinţa comunicării în limba engleză şi au primit în final un certificat de atestare a competenţelor profesionale şi o fişă de evaluare cu punctaj.

  

Locuind în familii engleze, beneficiarii s-au bucurat de ospitalitatea acestora, integrându-se în viaţa lor socială şi culturală, cu oportunitatea de a exersa zilnic limba engleză în situaţii reale de comunicare.

 

Componenta culturală a proiectului pe durata mobilităţii a constat în vizite la muzeele reprezentative din Londra, Plymouth, Cornwall şi Dartmouth. La Theatre Royal din Plymouth elevii au petrecut o seară de neuitat savurând o comedie muzicală „NHS – National Hospital Service”. Au fost de asemenea vizitate şi alte locuri de real interes istoric, cultural şi turistic: zona istorică Plymouth Barbicans, National Aquarium, instituţii de învăţământ (şcoli, universităţi), Plymouth Central Park, unde elevii au desfăşurat activităţi sportive (baschet, înot, fotbal), Domul şi Turnul din Plymouth, iar apoi în Londra - National History MuseumScience Museum, Madame Tussauds, National Gallery, St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, London Bridge, Picadilly Circus.

 

În ansamablu, proiectul a asigurat consolidarea la nivelul standardelor europene a competenţelor profesionale în TI&C, elevii având posibilitatea de a se perfecţiona în tehnologiile asistate de calculator şi de asemenea posibilitatea de a se adapta la exigenţele pieţei europene a forţei de muncă.

  

Activităţi de diseminare

 

În perioada iunie 2006 -  februarie 2007 a urmat diseminarea rezultatelor proiectului, printr-o serie de activităţi specifice:

 - prezentări cu suport PowerPoint, seminarii, ateliere de lucru;

 - întâlniri formale şi informale realizate de cei 15 elevi cu colegii, părinţii, cadrele didactice din CNGL şi din Sibiu;

 - prezentarea proiectului unor factori de de decizie interesaţi de posibilităţie de muncă şi carieră în Marea Britanie şi în UE;

 - expoziţii şi panouri informative realizate în şcoală;

 - crearea şi actualizarea  Blogului ELECT;

 - publicarea de articole în revista şcolii;

 - realizarea de pliante cu prezentarea proiectului pentru elevii şi profesorii interesaţi de realizarea unor proiecte similare în viitor.

 

Între produsele finale ale proiectului este şi filmul (mpg) „Expediţie în Londra” realizat de Andrei Cristea, colajul de poze (Flash) „Anglia în ritm şi imagini” realizat de Victor Marcu şi mapa de prezentare „Design – advertising” realizată de Andrei Cristea.

 

Gânduri la sfârşit de proiect 

 

Se spune că a călători înseamnă a cunoaşte, a te îmbogăţi spiritual a reuşi să depăşeşti orizontul limitat al propriei existenţe. Pentru beneficiarii acestui proiect s-au atins, pe lîngă obiectivele profesionale şi lingvistice propuse şi alte obiective personale pe care orice tînăr în formare le vizează. Impactul imediat al proiectului asupra  elevilor a fost asa cum au susţinut părinţii şi profesorii: maturizarea acestora, o mai bună organizare, putere de decizie, rezolvarea mai rapida a unor sarcini impuse.

 

După venirea din stagiu, o parte din elevi au continuat să ţină legătura prin internet cu firmele la care au lucrat şi chiar au continuat unele proiecte. Impactul de lungă durată priveşte orientarea şcolară si profesională a beneficiarilor; toate competenţele dobândite îi vor ajuta mai departe în profesia aleasă, pentru că va fi corelată cu domeniul TI&C pentru mulţi dintre beneficiari, iar limba engleză este un instrument extrem de important în zilele noastre pentru specialiştii din orice domeniu.

 

 

Mai multe informaţii despre proiect, cu detalii despre etapele parcurse, găsiţi pe Blogul ELECT.

 Pentru imagini din timpul activităţilor de proiect, vă rugăm accesaţi Albumul ELECT.