Declaraţii de avere şi interese

Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt publicate în baza prevederilor art. 1, alin (1), pct. 32 şi art. 6, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative.

 

Conform prevederilor legale în vigoare, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt anonimizate în privinţa adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii declarantului.

 

Director - prof. Gabriel Octavian Negrea

- declaraţie de avere: Declaratie avere director 2015 anonimizata.pdf

- declaraţii de interese: Declaratie interese director 2015 anonimizata.pdf

 

Director adjunct - prof. Marius Marcel Chişu

- declaraţie de avere: Declaratie avere director adjunct 2014 anonimizata.pdf 

- declaraţie de interese: Declaratie interese director adjunct 2014 anonimizata.pdf