Declaraţii de avere şi interese

Conform prevederilor legale în vigoare, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt anonimizate în privinţa adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii declarantului.

 

Director - prof. dr. Gabriel Octavian Negrea

- declaraţie de avere: Declaratie avere director 2018 anonimizata.pdf

- declaraţii de interese: Declaratie interese director 2018 anonimizata.pdf

 

Director adjunct - prof. Marius Marcel Chişu

- declaraţie de avere:  

- declaraţie de interese: