Consiliul Elevilor

Consiliul elevilor

 

 - funcţionează pe baza unui regulament propriu

 - este format din toţi şefii claselor

 - are rol consultativ în deciziile administrative şi educaţionale, la solicitarea conducerii

 - are rol de decizie pe anumite probleme stabilite de conducere: anumite activităţi extraşcolare, concursul „Clasa mea” etc.

  

Cele mai importante activităţi ale Consiliului elevilor în anul şcolar curent

 

 - Organizarea şi desfăşurarea concursului „Clasa mea”

 - Elaborarea de propuneri de activităţi pentru programul „Şcoala altfel”

 - Acţiuni de voluntariat în comunitate

 - Implicarea în ocuparea timpului liber (participare la spectacole, alte manifestări organizate în Sibiu)

 - Organizarea şi desfăşurarea concursului „Clasa mea”

 - Organizarea Balului Bobocilor 2011/2012

 - Stabilirea componenţei comitetului de organizare pentru Balul Bobocilor 2011/2012

 

Componenţa Consiliului elevilor în anul şcolar curent

  

Profesor coordonator:

 

SĂCELEAN DANIELA ANCA - Prof. Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

Biroul Executiv:

  

 Preşedinte - NEAMŢU TEODORA DIANA

 Vicepreşedinte - POPA IULIA

 Vicepreşedinte - STĂNECI RUXANDRA

 Vicepreşedinte - NEGREA ŞTEFANA

 Secretar - IONESCU RALUCA

 Dir. Dep. Concursuri şcolare şi extraşcolare - ROŞU IOANA

 Dir. Dep. Cultură, Educaţie şi Programe Şcolarea - SUTEA DIANA

 Dir. Dep. Sport şi Programe de Tineret - NEDELEA COSMINA

 Dir. Dep. Avocatul Elevului - COSMA IRINA

 Dir. Dep. Mobilitate, Informare, Consiliere - PAL KRISZTINA

  

Reprezentanţii claselor:

  

 V A - TRIF TANIA

 V B - VASII ROXANA

 VI A - BETEA ADRIAN

 VI B - HAMPU DENISA

 VII A - MĂRGINEAN IULIA

 VII B - SINTEA ALEXANDRU

 VIII A - OŢELEA DARIUS

 VIII B - PETRAŞCU MARIA

 IX A - MITREA ROBERT

 IX B - CHIORTEAN SABINA

 IX D - TELEBUŞ PETRA

 IX E - COTIE DENISA

 IX F - ICHIM CRISTIAN

 IX G - HALCEA ANAMARIA

 IX I - RAVAR MADALINA

 X A - CREŢU DANA

 X B - EMIL BUCUR

 X D - DICOIU ALINA

 X E - MUSTEAŢĂ GABRIELA

 X G - DUMITRU ROBERT

 X I - CIOACĂ  ALINA

 XI A - NEAMŢU TEODORA

 XI B - RĂULEA  MIHAELA

 XI D - KINDRIŞ  FLORINELA

 XI E - MIHALI  HELAMIA

 XI F - GOGOAŞE  LOREDANA

 XI G - NISTOR RAUL

 XI I - MELEANCA RAREŞ

 XII A - ROTH  RĂZVAN

 XII B - VLĂDOIU ANDRA

 XII D - PIROSKA FREDINA

 XII E - MUSTEAŢĂ VERONA

 XII F - STÂNGACIU ANCA

 XII G - IOANA BOGDAN

 XII I - MUNTEAN IOANA

 

Sugestii privind activitatea Consiliului elevilor? Vă rugăm folosiţi pagina Contact, precizând la subiect „Pentru CE”. Mulţumim!