Consiliul de Administraţie

Consiliul de adminitraţie are rol de decizie în domeniul administrativ şi asigură participarea la actul decizional a reprezentanţilor cadrelor didactice, comunităţii locale și părinților. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie este invitat să participe, cu statut de observator, reprezentantul sindicatului.

Consiliul de administrație este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului ministrului educației naționale nr. 4619/2014

 

Componenţa Consiliului de Administraţie

 

Președinte

Gabriel Octavian NEGREA

Director

 

Reprezentanţii cadrelor didactice

Marius Marcel CHIŞU
Director adjunct 
Flavia Ionița DOBOŞI
Profesor fizică
Şef catedra fizică
Daniela Anca SĂCELEAN
Profesor limba franceză
Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

 

Reprezentantul Primarului Municipiului Sibiu

  

Ioana LECA

Director Direcţia Economică - Primăria Municipiului Sibiu

 

Reprezentanţii Consiliului Local Sibiu

 

Anita PAVEL

Consilier local

Zeno Karl PINTER

Consilier local

 

Reprezentanţii părinţilor

 

Elena Luminița BOULEANU

Preşedinte Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

Carmen Liiana Prodan

Vicepreşedinte Consiliul Reprezentantiv al Părinţilor

 

Din raţiuni de siguranţă, datele de contact ale membrilor Consiliului de administraţie nu sunt şi nu se fac publice. Pentru probleme adresate Consiliului de administrație sau membrilor acestuia, vă rugăm să folosiţi pagina Contact - precizând la subiect „Pentru Consiliul de administrație”. Vă mulţumim pentru înţelegere!