Consiliul de Administraţie

Consiliul de adminitraţie are rol de decizie în domeniul administrativ şi asigură participarea la actul decizional a reprezentanţilor cadrelor didactice, comunităţii locale și părinților. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie este invitat să participe, cu statut de observator, reprezentantul sindicatului.

Consiliul de administrație este organizat și funcționează în baza prevederilor Legii Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a Ordinului ministrului educației naționale nr. 4619/2014

 

Componenţa Consiliului de Administraţie

Președinte

Gabriel Octavian NEGREA

Director

Reprezentanții cadrelor didactice

Marius Marcel CHIŞU

Director adjunct 
Flavia Ionița DOBOŞI
Profesor fizică
Şef catedra fizică
Daniela Anca SĂCELEAN
Profesor limba franceză
Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Reprezentantul Primarului Municipiului Sibiu

Claudia TRÂMBIȚAȘ

Șef Birou Buget Direcţia Economică - Primăria Municipiului Sibiu

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Tiberiu Cornel DRĂGAN

Consilier local

Zeno Karl PINTER

Consilier local

Reprezentantul părinților

Horia Aurelian MIHALESCU

Preşedinte Consiliul Reprezentativ al Părinţilor

Reprezentantul elevilor

Alexandru CRĂCIUN

 

Din raţiuni de siguranţă, datele de contact ale membrilor Consiliului de administraţie nu sunt şi nu se fac publice. Pentru probleme adresate Consiliului de administrație sau membrilor acestuia, vă rugăm să folosiţi pagina Contact - precizând la subiect „Pentru Consiliul de administrație”. Vă mulţumim pentru înţelegere!