Consilier

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pune la dispoziţia elevilor şi părinţilor acestora:

 

Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică, Consiliere, Orientare Şcolară şi Vocaţională

Prof. psiholog dr. Valeria Purcia

Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională

 „Te aşteaptă să îţi iei gândurile şi sentimentele în propriile mâini şi să discuţi despre tine...pentru tine!”

 

Problematică şi metode:

 

- modalităţi de autocunoaştere: metode de intervenţie asupra propriei persoane (stimularea resurselor proprii, teste de personalitate, chestionare, autoevaluări);

- dificultăţi de relaţionare (cu familia, grupul de prieteni, grupul social);

 - dificultăi psihologice, afective şi comportamentale: stări conflictuale, decesul persoanelor apropiate, stări emoţionale, timiditate, decepţii, complexe de inferioritate, tulburări de comportament, incapacitate de concentrare, deficit de menţinere a atenţiei, irascibilitate, fatigabilitate, nervozitate;

- dificultăţi de adaptare (la situaţii noi, status nou, grup socio-profesional etc.);

- dificultăţi de comunicare;

- consiliere în rezolvarea de probleme;

- dificultăţi de învăţare şi problematică şcolară (absenteism, abandon, eşec şcolar);

- consiliere de tip suportiv (pe parcursul perioadelor dificile);

- consiliere şi orientare şcolară şi profesională.

 

 Calea pe care v-o propune psihologul:

  

- un prim contact (discutarea într-un mod deschis pentru a încerca rezolvarea împreună a problemei);

- explorarea (căutarea şi stabilirea adevăratelor probleme);

- identificarea alternativelor (găsirea unor alter­native sau soluţii care să micşoreze sau să elimine starea de nemulţumire sau de suferinţă);

- asistenţă (pentru alegerea celei mai bune decizii);

- confidenţialitate în ceea ce priveşte problema dumneavoastră.

 

... şi împreună vom găsi o soluţie, în deplină confidenţialitate şi încredere reciprocă!

 

Programe, activităţi şi acţiuni sub coordonarea Cabinetului:

 

Şcoala părinţilor - intervenţie socio-educaţională adresată părinţilor elevilor şi impusă de nevoia sprijinirii familiei în educaţia copiilor prin găsirea unor noi căi de comunicare şi colaborare între părinţi şi educatori, cu efecte pozitive asupra copiilor.

 

 Alege-ţi cariera! - program permanent de consiliere şi orientare şcolară şi profesională pentru dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu abilităţile şi cunoştinţele necesare realizării unui management eficient al propriei cariere.

 

 Ce ştim şi ce nu ştim despre droguri - program permanent adresat cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora pentru sensibilizarea la problemele şi efectele consumului de droguri şi alcool şi prevenirea şi combaterea consumului acestora de către elevi.

 

Violenţa nu este o soluţie - program permanent de sprijinire a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor acestora în scopul prevenirii şi combaterii violenţei şi agresivităţii de orice natură în şcoală.

 

Imagini din timpul unor activităţi coordonate de Cabinet: Cabinet consiliere

   

Aşteptăm gândurile şi problemele voastre la adresa: cnglcons@gmail.com