CNGL-IT

 EURO-IT

Plasament transnaţional în domeniul IT

pentru competenţe sporite şi competitivitate 

 

 Pe scurt despre proiect 

 

Tip de proiect: Proiect de mobilitate profesională Leonardo da Vinci,

 aprobat cu nr. LLP-LdV/IVT/2010/RO/037

Perioada desfăşurării: 2010-2011; perioada mobilităţii profesionale 19.09 - 12.10.2011

Finanţare europeană: 47.992  EUR

Partener extern: Robotron Bildungs - und Beratungszentrum GmbH din Leipzig, e o companie germană de primă clasă în domeniul IT, de dezvoltare software, management de proiecte, outsourcing, soluţii de tip business intelligence şi data warehousing/mining.

Partenerul intermediar Wisamar Bildungsgesellshaft mbH i.Gr. (wisamar educational institute), a fost partener în numeroase proiecte de mobilitate din toată Europa, proiecte de transfer de inovaţie, parteneriate, etc.

Obiective generale:

O1. Dezvoltarea de competenţe înalte în domeniul programării web, modelării şi exploatării bazelor de date necesare unui viitor profesionist IT cu calificare medie pentru o bună integrare socio-profesională şi participare pe piaţa europeană a muncii.

O2. Pregătirea tinerilor pentru viaţa adultă şi profesională prin acumularea de cunoştinţe lingvistice şi informaţii privind cultura şi tradiţia germană, competenţe de comunicare în mediul virtual şi real, competenţe sociale.

Grup ţintă: 15 elevi din clasele de matematică informatică, intensiv informatică (clasa a XII-a în perioada desfăşurării mobilităţii) din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Echipa de proiect:

 1. Prof. Gabriel Octavian Negrea, director - coordonarea generală a proiectului şi suport logistic  

 2. Prof. Adina Stănculescu - responsabil proiect; responsabil pregătire profesională şi persoană de contact

 3. Prof. Alexandra Cristea - responsabil pregătire lingvistică

 4. Prof. Carmen Johannis – responsabil comunicare şi relaţia cu comunitatea locală

 5. Prof. Stela Negrea – responsabil diseminare şi monitorizare

 6. Prof. Daniela Pîrvu – responsabil pregătire culturală

 7. Ec. Maria Săcelean, contabil şef – responsabil finanicar

 

Detalii despre proiect 

 

Obiectivele proiectului vor fi atinse printr-un parteneriat transnaţional care cuprinde: Colegiul Naţional "Gheorghe Lazăr" din Sibiu - promotorul proiectului, Robotron Bildungs - und Beratungszentrum GmbH din Leipzig - organizaţia gazdă şi Wisamar Leipzig - partener intermediar. Perioada de stagiu este de 18 zile de practică efectivă în firma germană Robotron, 3 săptămâni şi 3 zile între 19.09.2011 - 12.10.2011 iar conţinuturile parcurse sub îndrumarea şi tutoratul specialiştilor IT din cadrul firmei partenere germane sunt: Sisteme de gestiune a bazelor de date MySQL;  Programare web: Java Script, PHP şi conexiuni cu bazele de date. Cei 15 tineri selecţionaţi, participanţi la proiect îşi vor dezvolta competenţele lingvistice şi lărgi orizontul intercultural atât prin pregătirea lingvistică, culturală şi pedagogică organizată în ţară şi pe durata mobilităţii cât şi prin contactul cu actualitatea şi tendinţele socio-culturale europene. Proiectul le va permite acestora să-şi construiască solide portofolii profesionale prin certificatul de mobilitate Europass care le va facilita mobilitatea şi le va spori şansele de angajare într-o Europă fără graniţe şi cu o mare diversitate culturală. 

Componenta culturală [to be updated]

În ansamablu, proiectul va asigura consolidarea la nivelul standardelor europene a competenţelor profesionale în domeniul IT, elevii având posibilitatea de a se perfecţiona în tehnologiile asistate de calculator şi de asemenea posibilitatea de a se adapta la exigenţele pieţei europene a forţei de muncă.

 

Selecția beneficiarilor (foarte important pentru candidați)

 

Selecţia participanţilor se va face prin concurs public  în data de 28 februarie 2011. Concursul constă în 4 probe:

1.Testarea cunoştinţelor de limba engleză - examinare orală şi scrisă (nivelul minim A1)

2.Testarea cunoştinţelor despre viaţa socială şi culturală a Germaniei - test scris (grilă)

3. Probă practică de evaluare a abilităţilor de utilizare a computerului

4. Interviu privind prezentarea aşteptărilor candidaţilor de la proiect şi planuri de viitor. 

Fiecare probă reprezintă 25% din nota finală.

Înscrierea pentru concurs se va face la secretariatul liceului din 24 ianuarie 2011 până în 31 ianuarie 2011. Dosarul fiecărui candidat va cuprinde:

- scrisoare de intenţie;

- CV format Europass;

- copie după actul de identitate;

- dovezi ale nivelului de formare atins: diplome, premii, certificate obţinute, etc.;

- recomandarea dirigintelui.

Criteriile de eligibilitate folosite la înscriere sunt: elevii să fie din clasele a XI-a profil real, specializare matematică-informatică, intensiv informatică; fără abateri disciplinare şi cu un comportament civilizat. Cunoaşterea limbii germane constituie un avantaj.

  

Beneficiarii proiectului 

 

În urma aplicării procedurii de selecţie menţionate anterior, au fost stabiliţi următorii elevi - beneficiari ai proiectului:

 

- Baca Maria Alexandra

- Bogdan Ioana Mihaela

- Cristian Vlad

- Curechian Silviu Florin

- Encea Miruna

- Hanea Bogdan Ioan

- Ittu Adela Maria

- Lazăr Marius Ilie

- Muntean Emilia

- Munteanu Ioana Teodora

- Olaru Viorel Ovio

- Petraşcu Radu

- Petrescu Şerban

- Pîrcălăboiu Andrei Marius

- Pojoga Vlad

 

Felicitări şi suces!

  

Finalizarea proiectului

 

 Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a finalizat la sfârşitul anului trecut proiectul de mobilitate profesională Leonardo da Vinci intitulat „Plasament transnaţional în domeniul IT pentru competenţe sporite şi competitivitate” (EURO-IT). Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul anilor şcolari 2010/2011 şi 2011/2012, cu un plasament profesional cu durata de 3 săptămâni şi 3 zile realizat în Leipzig, Germania în perioada 19.09.2011 – 12.10.2011.

 

În pregătirea şi implementarea proiectului, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” a beneficiat de sprijinul şi expertiza partenerului intermediar Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Leipzig, Germania. Plasamentul profesional al elevilor s-a realizat la firma Robotron Bildungs und Beratungszentrum GmbH, Leipzig, Germania – o companie germană de primă clasă în domeniul IT, de dezvoltare software, management de proiecte, outsourcing, soluţii de tip business intelligence etc.

 

Grupul-ţintă al proiectului EURO-IT a fost constituit din 15 elevi selectaţi din clasele a XII-a de matematică-informatică intensiv informatică din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” – elevi aflaţi în formare profesională iniţială în domeniul IT. Activităţile realizate de elevi în perioada plasamentului profesional au urmărit în principal completarea pregătirii lor teoretice în domeniul IT cu o dimensiune de tip practic-aplicativ. Beneficiarii proiectului au avut astfel posibilitatea de a-şi forma şi dezvolta competenţe profesionale reale şi avansate într-un domeniu recunoscut pentru o piaţă a muncii extrem de dinamică şi competitivă. În acelaşi timp, pe lângă pregătirea profesională a beneficiarilor, nu au fost neglijate aspectele să le numim „de suflet”. Prin programul de pregătire lingvistică şi culturală la care au participat elevii, s-a urmărit îmbunătăţirea competenţelor lor de comunicare în limba engleză şi în limba germană şi, mai ales, o mai bună înţelegere a  culturii germane şi a condiţiilor şi standardelor de muncă într-o firmă germană. Suplimentar câştigului profesional şi cultural, beneficiarii au apreciat că participarea lor la proiect a fost importantă pentru creşterea motivaţiei şi încrederii în sine, pentru spiritul de echipă şi pentru prieteniile deosebite care s-au legat între ei în timpul plasamentului profesional.

 

Participarea la plasamentul de formare profesională a fost atestată pentru fiecare beneficiar prin certificatul de mobilitate EUROPASS. Acest document cu recunoaştere europeană devine parte componentă a portofoliului educaţional şi profesional al beneficiarilor şi va constitui pentru ei un avantaj în carieră şi mobilitate profesională, sporindu-le şansele de angajare într-o Europă fără graniţe şi cu o mare diversitate culturală.

 

Opinii ale beneficiarilor despre proiect:

 

Marius Ilie Lazăr:. „Având în vedere specializarea la care sunt, matematică-informatică, şi pasiunea mea pentru calculatoare, pot spune că proiectul Leonardo Da Vinci mi-a fost de mare folos. Prin intermediul practicii pe care am realizat-o la firma germană Robotron am reuşit să-mi dezvolt noi cunoştinţe şi abilităţi în domeniul IT, să înţeleg noi limbaje de programare,  să realizez interacţiuni cu bazele de date, să modelez după bunul plac tot ceea ce ţine de design şi în final să realizez un site web.”

Vlad Pojoga: „Proiectul a însemnat, pentru mine, o reală şansă de a avansa în domeniul IT, şi sunt încântat că am putut fi parte dintr-o asemenea acţiune. Bineînţeles că este un mare plus profesional, mai ales că profilul nostru e matematică-informatică, iar subiectele pe care le-am abordat la Robotron, în Germania, ne-au întregit tuturor participanţilor pregătirea în aria noastră de specialitate.”

 

Ioana Muntean:Acest plasament, de aproximativ o luna în Leipzig, Germania, a fost în fapt o şcoală „altfel”. în sfârşit am avut ocazia nu numai sa învăţăm lucruri noi, dar să  le şi putem aplica. Este de la sine înţeles, că domeniul IT se află într-o continuă dezvoltare. Noi am avut, acum, unica ocazie de a aprofunda cunoştinţele acumulate în timpul liceului şi de a adăuga altele noi. Bineînţeles că şi la şcoală se poate realiza aşa ceva, dar în cadrul unui program de formare profesională, activităţile sunt mai intense, mai dinamice. Nu am fost instruiţi să construim site-uri şi baze de date, am fost defapt instruiţi să înţelegem cum funcţionează toate aceste lucruri, sa ne formăm un raţionament logic, iar asta, după părerea mea, este cel mai important lucru.”

 

Ioana Bogdan:Plasamentul a avut numai beneficii din multe puncte de vedere, acest lucru datorându-se varietăţii activităţilor de care am avut parte. În primul rând am avut ocazia să descopăr atmosfera de lucru dintr-o firmă germană şi să îmi valorific şi sa îmi îmbunătăţesc cunoştinţele în domeniu IT: crearea bazelor de date, realizarea unor aplicaţii în PHP şi JavaScript. Am avut de asemenea posibilitatea să interacţionez cu specialişti în acest domeniu. Impresionant a fost faptul că nu ne-am axat pe teorie, ceea ce ne-a ajutat sa dobândim abilităţi în domeniul IT. Astfel, am avut surpriza ca ajungând înapoi la şcoală, să constat că tot ce am realizat în timpul practicii îmi ajută foarte mult. Cred cu tărie că acest plasament mă va ajuta şi în cariera mea profesională şi sunt bucuroasă ca am avut ocazia să particip la o astfel de experienţă.”

 

Proiectul în Ziarul Tribuna: Leonardo da Vinci la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”

Alte informaţii şi imagini din timpul plasamentului pe paginile şi blogul participanţilor:

http://swadia.x10.mx/scoala/

http://ldvcngl2011.webs.com

http://ldv2011.wordpress.com/

 

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Acest articol reflectă numai punctul de vedere al
autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.