Bacalaureat

Probele examenului național de bacalaureat

 

Examenul național de bacalaureat are următoarea structură:

A)      probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română;

B)       probă de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

C)       probă de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal;

D)       probă de evaluare a competenţelor digitale;

E)       probe scrise de evaluare a competenţelor formate pe durata învăţământului liceal, după cum urmează:

a)       Probă scrisă la limba şi literatura română – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările;

b)       Probă scrisă la limba şi literatura maternă – probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale;

c)       O probă scrisă, diferenţiată în funcţie de filieră, profil şi specializare, după cum urmează:

(i)              matematică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică şi pentru profilul militar şi profilul pedagogic – specializarea învăţători-educatoare, din filiera vocaţională;

(ii)             istorie – pentru profilul umanist din filiera teoretică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celor menţionate la punctul c) (i);

d)       O probă scrisă la care elevul poate opta, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea urmate, pentru una dintre disciplinele cuprinse în următoarele două grupe:

(i)              fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională;

(ii)             geografie, filosofie, logică şi argumentare, economie, psihologie şi, după caz, sociologie – pentru profilul umanist din filiera teoretică, pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia celui menţionat la punctul d) (i). 

 Codul de culori:

 - roşu - probe susţinute de toţi absolvenţii Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr”

 - albastru - probe pentru absolvenţii profilului real, specializările matematică informatică şi ştiinţe ale naturii

 - verde - probe pentru absolvenţii profilului umanist, specializarea filologie

 

Metodologia, calendarul şi programele pentru examenul național de bacalaureat

 

http://www.isjsb.ro/index.php/examene-nationale/9-bacalaureat Bacalaureat.

 

Informaţii privind organizarea examenului de bacalaureat în CNGL - sesiunea curentă

Informațiile următoare vor fi actualizate la datele corespunzătoare din calendar

SUCCES!

Atenționare pentru toate probele:

 Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!

A. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română:

 - Date: [...]

 - Ora de începere:  [...]

 - Locul de desfăşurare: [...]

 - Planificarea candidaților pe zile, săli și ore:

   - Clasa a XII-a A:   

   - Clasa a XII-a B:    

   - Clasa a XII-a D:    

   - Clasa a XII-a E:  

   - Clasa a XII-a F:     

   - Clasa a XII-a G:    

   - Clasa a XII-a I:    

În atenția candidaților:

- Cu excepția primei grupe, candidații vor fi prezenți în fața sălii cu 30 de minute înainte de ora progamată.

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Rezultatele la proba A: 

-  (toate clasele)   

C. Proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională

 - Proba de înțelegere a unui text audiat (ITA), urmată de proba scrisă se desfășoară [...], pentru toți candidații

 - Pentru proba de înțelegere a unui text audiat candidații se vor prezenta la ora [...] în fața sălilor

 - Proba de înțelegere a unui text audiat se desfășoară în intervalul [...]

 - Pentru proba scrisă candidații se vor prezenta în aceleași săli la ora [...]

 - Proba scrisă se desfășoară în intervalul [...]

 - Proba orală se desfășoară cu începere de la [...] astfel:

  - Limba engleză: [...]

  - Limba franceză: [...]

 - Pentru proba orală, candidații programați după ora 10:00 se vor prezenta cu cel puțin 40 de minute înainte de ora progamată

În atenția candidaților:

 - Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris cu pastă/cerneală albastră

 - Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

 - Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

 - Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

NU SE ADMIT ÎNTÂRZIERI. CANDIDAȚII CARE NU RESPECTĂ ORELE ANUNȚATE PIERD DREPTUL DE A MAI SUSȚINE EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN SESIUNEA IUNIE 2017

Repartiția pe săli pentru proba de înțelegere a unui text audiat (ITA) și proba scrisă:

[...]

Repartiția pe săli și ore pentru proba orală:

[...]

Vă rugăm comunicați imediat pe mail (pagina Contact) sau direct la Secretariat orice eroare sesizată!    

Rezultate la proba C:  

D. Proba de evaluare a competenţelor digitale:

 - Data: [...]

 - Locul de desfăşurare: Laboratorul 3 (corp A) și Laboratorul 4 (corp B)

 - Planificarea candidaţilor pe zile şi laboratoare:

   - Clasa a XII a A:    

   - Clasa a XII-a B:     

   - Clasa a XII-a D:     

   - Clasa a XII-a E:     

   - Clasa a XII-a F:     

   - Clasa a XII-a G:   

   - Clasa a XII-a I:     

 În atenția candidaților:

- Candidații vor fi prezenți în fața laboratorului la ora [...]

- Proba de examen începe la ora [...] şi se încheie la ora [...].

- Repartizarea candidaţilor la calculatoare se face de către profesorii asistenţi.

- Candidații vor avea asupra lor cartea de identitate și instrumente de scris.

- Este interzis candidaților pătrunderea în sălile de examen cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare.

- Candidații sunt informați că frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen.

- Sălile de examen sunt supravegheate audio-video.

Rezultate la proba D:

 -  (toate clasele)