Atribuţii

Componența CA CNGL Sibiu și atribuţiile principale ale membrilor

 

Gabriel Octavian NEGREA
 - Președintele Consiliului de administrație
 - Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director


Marius Marcel CHIŞU
 - Conform prevederilor legale în vigoare, contractului managerial și fișei postului director adjunct
 - Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 - Analiza periodică a notării și evidenței absențelor pentru clasele XI-XII
  
Flavia Ionița DOBOŞI
 - Responsabil ariile curriculare Matematică și științe ale naturii și Tehnologii
 - Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 - Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele IX-X


Daniela Anca SĂCELEAN
 - Conform prevederilor legale în vigoare şi fişei postului coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
 - Responsabil ariile curriculare Limbă și comunicare, Om și societate, Arte și Educație fizică și sport
 - Responsabil/membru în diferite comisii permanente/temporare
 - Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele V-VIII
    
Claudia TRÎMBIȚAȘ
 - Asigurarea colaborării cu Primăria Municipiului Sibiu în procesul decizional
 
Tiberiu Cornel DRĂGAN
 - Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional

 - Membru în diferite comisii permanente/temporare


Zeno Karl PINTER
 - Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional

 - Membru în diferite comisii permanente/temporare
   
Horia Aurelian MIHALESCU
 - Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional

 - Membru în diferite comisii permanente/temporare

 

Ana PAȘTIU
 - Asigurarea colaborării cu elevii în procesul decizional

 - Membru în diferite comisii permanente/temporare

 

Funcția de secretar CA CNGL este îndeplinită de dna prof. Niculina Carmen SIDERIAȘ.