Atribuţii

Atribuţiile membrilor Consiliului de administraţie


Gabriel Octavian NEGREA
 - Președintele Consiliului de administrație
 - Conform prevederilor legale în vigoare şi contractului de management educaţional


Marius Marcel CHIŞU
 - Conform prevederilor legale în vigoare şi Fişei postului - director adjunct
 - Responsabil Comisia pentru curriculum
 - Coordonator Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
 - Responsabil Comisia pentru formare continuă
 - Analiza periodică a notării și evidenței absențelor pentru clasele V-VIII
  
Flavia Ionița DOBOŞI
 - Responsabil ariile curriculare Matematică și științe ale naturii și Tehnologii
 - Membru în Comisia pentru curriculum
 - Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele XI-XII


Daniela Anca SĂCELEAN
 - Conform prevederilor legale în vigoare şi Fişei postului - coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
 - Responsabil ariile curriculare Limbă și comunicare, Om și societate, Arte și Educație fizică și sport
 - Responsabil Comisia diriginţilor
 - Membru în Comisia pentru curriculum
 - Analiza periodică a ritmicităţii notării şi evidenţei absenţelor pentru clasele IX-X
    
Ioana LECA
 - Asigurarea colaborării cu Primăria Municipiului Sibiu în procesul decizional
 
Anita PAVEL
 - Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional


Zeno Karl PINTER
 - Asigurarea colaborării cu Consiliul Local Sibiu în procesul decizional
   
Elena Luminița BOULEANU
 - Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional

 

Carmen Liiana PRODAN
 - Asigurarea colaborării cu părinţii în procesul decizional