Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2018/2019, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă.  

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2018/2019

  

Rezultate la contestații: Rezultate_contestatii.pdf

Rezultate finale admitere: Rezultate_admitere_final.pdf

Felicitări și succes în continuare!

 

Rezultate înainte de contestații: Rezultate_test_romana_matematica.pdf 

Subiecte și bareme:

Romana_subiect_barem.pdf 

Matematica_subiect_barem.pdf 

Eventualele contestații se depun la Secretariatul CNGL:

- Astăzi, 19.06.2018, până la ora 19:00

- Mâine, 20.06.2018, în intervalul 08:00-11:00

Rezultatele finale se afișează mâine, 20.06.2018

 

[Cele mai importante informații și date sunt cuprinse și în documentul: Info_inscriere_clasa_V_2018_2019.pdf

Perioada de înscriere: 21.05.2018 - 08.06.2018 

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului: Cerere de inscriere clasa a V-a 2018-2019.pdf (se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09:00 - 15:00.

Notă: În cererea de înscriere se solicită precizarea manualelor de limba engleză datorită prevederilor din Anexa 2 la OMEN 4797/2017. Informațiile solicitate le puteți obține de la unitatea de învățământ unde a studiat în clasele III-IV fiica/fiul dumneavoastră. În cazul în care nu sunt precizate informațiile despre manuale, fiica/fiul dumneavoastră va decide în timpul probei orale de limba engleză din ce set extrage biletul (vedeți precizările subliniate la conținutul Testului de competențe lingvistice în limba engleză). Ne cerem scuze pentru aceste complicații impuse de reglementări independente de voința noastră!

 

Condiții:

1. Toți elevii care solicită înscrierea în clasa a V-a în anul școlar 2018-2019 la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu vor susține un Test de competențe lingvistice în limba engleză (scris și oral) eliminatoriu. Rezultatul testului se exprimă prin „promovat” sau „respins”.

2. În cazul în care numărul de elevi declarați promovați la Testul de competențe lingvistice în limba engleză depășește numărul de locuri oferite, se organizează un Test de limba și literatura română și matematică. În această situație:

2.1. Înscrierea în clasa a V-a se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut la Testul de limba și literatura română și matematică, până la ocuparea celor 60 de locuri.

2.2. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare:

a) punctajul obținut la proba de matematică;

b) punctajul obținut la proba de limba și literatura română;

c) punctajul obținut la proba scrisă de limba engleză;

d) punctajul obținut la proba orală de limba engleză.

În cazul în care nu se poate realiza departajarea pe baza criteriilor menționate, sunt admiși toți elevii de pe ultimul loc, peste numărul de locuri oferite, cu aprobarea IȘJ Sibiu.

 

Actualizare: Numărul de candidați înscriși în termenul stabilit: 133 pe 60 de locuri. În consecință, se organizează Testul de limba engleză (18.06.2018) ȘI Testul de Limba și literatura română și Matematică (19.06.2018)

Atenție! Deoarece numărul de candidați depășește numărul de locuri oferite, nu se pot echivala rezultatele obținute la examene de competență lingvistică obținute anterior (art. 7 dinOMEN_4797_2017.pdf). Toți candidații trebuie să se prezinte la Testul de limba engleză, iar cei admiși la acest test (minim 50 de puncte din 100 de puncte) se vor prezenta la Testul de Limba și literatura română și Matematică. 

 

Detalii privind Testul de competențe lingvistice în limba engleză:

- Data: luni, 18.06.2018

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 08:00 însoțiți de un părinte

  - 09:00-10:00 proba scrisă

  - Proba orală începe la ora 10:30

  - Eventualele contestații la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL:

     - luni, 18.06.2018, până la ora 16:00

    - marți, 19.06.2018, în intervalul 12:00-14:00 

  - Repartiția elevilor pe săli:

    - Proba scrisă: Repartitie_sali_probe_scrise_admitere_V.pdf

    - Proba orală: Repartitie_sali_proba_orala_engleza_admitere_V.pdf 

- Conținut (citat din Anexa 2 la OMEN 4797/2017):

„Proba orală
a) Etapa I - lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înţelegerea globală şi detaliată a textului.
b) Etapa a II-a - realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
- pentru etapa I - un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale) conţinând fiecare un text de 50-75 de cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă doreşte, din setul care corespunde altui manual;
- pentru etapa a II-a - un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate cu programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia.

Proba scrisă - timp de lucru - 1 oră
Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată şi care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a.”

Punctaje maxime acordate pe probe la Testul de competențe lingvistice în limba engleză:

- Etapa I din proba orală: 50 de puncte

- Etapa a II-a din proba orală: 25 de puncte

- Proba scrisă: 25 de puncte

(v. Procedura Test admitere cls. V intensiv MEN.pdf)

Punctaj minim de promovare Testului de competențe lingvistice în limba engleză cumulat scris și oral: 50 de puncte din 100

 

- Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

   - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de scris

   - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

   - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare/calcul

   - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

   - Pentru proba orală, cu excepția primei grupe (10:30) elevii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora planificată

   - Elevii pot să aștepte pentru proba orală în curte sau, dacă plouă, în sălile de la et. I unde au susținut proba scrisă

   - Este interzis accesul părinților în sălile de examen sau pe holul din fața sălii de examen

Toți elevii care s-au prezentat la Testul de Limba engleză au promovat (minim 50 de puncte la cele două probe):

Rezultate_test_engleza.pdf

Felicitări și succes la Testul de Limba și literatura română și Matematică de mâine, 19.06.2018!

 

Detalii privind Testul de limba și literatura română și matematică:

- Data: marți, 19.06.2018

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 08:00 însoțiți de un părinte

  - 09:00-09:50 proba scrisă la limba și literatura română

  - 09:50-10:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta CNGL)

  - 10:00-10:50 proba scrisă la matematică

  - Repartiția elevilor pe săli: Repartitie_sali_probe_scrise_admitere_V.pdf 

  - Elevi care au solicitat echivalarea rezultatelor de la CGL Junior: Cerere_echiv_CGL_Junior.pdf 

  - Eventualele contestații se depun după publicarea rezultatelor (data și intervalul orar se actualizează ulterior)

- Conținut: conform programelor școlare pentru învățământul primar, cu accent pe clasele a III-a și a IV-a 

 

Punctaje maxime acordate pe probe la Testul de limba și literatura română și matematică:

- Proba scrisă la Limba și literatura română: 100 de puncte (10 puncte din oficiu)

Proba scrisă la Matematică: 100 de puncte (10 puncte din oficiu)

 

- Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

   - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris

   - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

   - Desenele se realizează cu creion cu mină neagră

   - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

   - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

   - Este interzis accesul părinților în săli, respectiv pe holuri în timpul pauzei

 

Pentru elevii de clasa a IV-a care au participat la ediția din acest an școlar a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:

Părinții pot solicita în scris (Cerere_recunoastere_rezultate.pdfrecunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” pentru Testul de limba și literatura română și matematică. În acest caz, elevii nu mai trebuie să se prezinte la Testul de limba și literatura română și matematică.

Elevii pot participa ȘI la Testul de limba și literatura română și matematică. În acest caz, elevii vor candida pe baza punctajului cel mai mare obținut: fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la Testul de limba și literatura română și matematică.

Succes! Vă așteptăm cu drag în clasa a V-a!

Urmăriți această pagină pentru actualizări. Pentru întrebări sau solicitarea de lămuriri suplimentare, vă rugăm folosiți pagina Contact sau adresa de e-mail cnglazar@gmail.com.

 

Situaţia înscrierii în clasa a V-a în anii şcolari anteriori

 

- Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2015/2016: 118 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2015/2016:

     <> 20.06.2015 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2014_2015.pdf

     <> 20.06.2015 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2015.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015: 104 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2014/2015:

     <> 21.06.2014 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 21.06.2014 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2014.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2013/2014: 88 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2013/2014:

     <> 22.06.2013 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 22.06.2013 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2013.pdf  

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2012/2013: 70 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2012/2013:

     <> 25.06.2012 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2011_2012.pdf

     <> 25.06.2012 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2012.pdf 

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2011/2012:

     <> 18.06.2011 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2010_2011.pdf

     <> 18.06.2011 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2010/2011: 74 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2010/2011: 

     <> 12.06.2010 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2009_2010.pdf

     <> 12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare:  Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!