Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2018/2019, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă.  

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2018/2019

  

[Informațiile sunt disponibile și în documentul: Inscriere_clasa_V_2018_2019.pdf

Perioada de înscriere: 21.05.2018 - 05.06.2018

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului:  Cerere_inscriere_CNGL.pdf (formularul se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09:00 - 16:00.

 

Atenție! Toți elevii care se înscriu pentru clasa a V-a vor susține un TEST DE LIMBA ENGLEZĂ (scris și oral). Rezultatul testului se exprimă prin „admis” sau „respins”. 

Pentru testul obligatoriu de limba engleză:

Modele de subiecte găsiți aici: Cambridge English: Starters (YLE Starters)

Instrucțiuni: Click pe „Download sample papers for Young Learners Starters - Vol 2” (arhivă ZIP), salvați și extrageți fișierul pdf. intitulat „Cambridge English YLE Starters Sample Paper Volume 2”. Modele pentru proba scrisă se găsesc în secțiunea „Starters Reading & Writing”, iar pentru proba orală în secțiunea „Starters Speaking”.

Conținuturile organizate tematic le găsiți în acest document: Starters Word List Picture Book

 

În cazul în care numărul de elevi declarați admiși la testul de Limba engleză depășește numărul de locuri oferite (60), se organizează un TEST DE DEPARTAJARE din Limba și literatura română și Matematică.

Înscrierea în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2018/2019 se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut la TESTUL DE DEPARTAJARE din Limba și literatura română și Matematică, până la ocuparea celor 60 de locuri disponibile.

În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare:

- punctajul obținut la proba de Matematică

- punctajul obținut la proba de Limba și literatura română

- punctajul obținut la proba scrisă de Limba engleză

- punctajul obținut la proba orală de Limba engleză

 

Date importante:

- Testul de Limba engleză: joi, 07.06.2018, elevii se prezintă la ora 13:30

- Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică: joi, 14.06.2018, elevii se prezintă la ora 14:30

 

Detalii privind testul de Limba engleză:

- Data: Joi, 07.06.2018

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 13:30 însoțiți de un părinte

  - 14:00-14:50 proba scrisă

  - Proba orală începe la ora 15:00

  - Repartiția elevilor pe săli:

    - Proba scrisă (se actualizează după finalizarea înscrierilor)    

    - Proba orală (se actualizează după finalizarea înscrierilor)      

 

  - Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

     - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris

     - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

     - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

     - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

     - După proba scrisă, elevii rămân în CNGL pentru proba orală

     - Este interzis accesul părinților în săli

- Rezultate: ... 

 

Situația înscrierii la data de 08.06.2018:

- ... de elevi înscriși pe 60 de locuri

- ... de elevi declarați admiși la testul de Limba engleză

În consecință, [ulterior] testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică. Succes!


Detalii privind testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică:

- Data: joi, 14.06.2018

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 14:30 însoțiți de un părinte

  - 15:00-15:50 proba scrisă la Limba și literatura română

  - 15:50-16:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta școlii)

  - 16:00-16:50 proba scrisă la Matematică

  - Repartiția elevilor pe săli: (se actualizează după testul de limba engleză) 

  - Elevi care au solicitat echivalarea rezultatelor de la CGL Junior: (se actualizează ulterior) 

 

 - Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

     - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris

     - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

     - Desenele se realizează cu creion cu mină neagră

     - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

     - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

     - Este interzis accesul părinților în săli, respectiv pe holuri în timpul pauzei

 

Rezultate finale: ...


Pentru elevii de clasa a IV-a care au participat la ediția din acest an școlar a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:

Părinții pot solicita în scris (Cerere_recunoastere_rezultate.pdfrecunoașterea rezultatelor obținute la concurs pentru testul de departajare (Limba și literatura română și Matematică). În acest caz, elevii nu mai trebuie să se prezinte la testul de departajare.

Elevii pot participa ȘI la testul de departajare. În acest caz, elevii vor candida pe baza punctajului cel mai mare obținut: fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la testul de departajare.

Succes! Vă așteptăm cu drag în clasa a V-a!

Urmăriți această pagină pentru actualizări.

 

Situaţia înscrierii în clasa a V-a în anii şcolari anteriori

 

- Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2015/2016: 118 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2015/2016:

     <> 20.06.2015 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2014_2015.pdf

     <> 20.06.2015 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2015.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2014/2015: 104 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2014/2015:

     <> 21.06.2014 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 21.06.2014 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2014.pdf

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2013/2014: 88 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2013/2014:

     <> 22.06.2013 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): 

     <> 22.06.2013 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2013.pdf  

 - Numărul final de elevi înscriși pentru clasa a V-a pentru anul școlar 2012/2013: 70 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2012/2013:

     <> 25.06.2012 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2011_2012.pdf

     <> 25.06.2012 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2012.pdf 

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2011/2012: 68 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2011/2012:

     <> 18.06.2011 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2010_2011.pdf

     <> 18.06.2011 - Rezultatele testului de departajare: Rezultate_Test_V_2010_2011.pdf

 - Numărul final de elevi înscrişi pentru clasa a V-a pentru anul şcolar 2010/2011: 74 pe 60 de locuri oferite

 - Test de departajare pentru ocuparea celor 60 de locuri oferite la clasa a V-a în anul şcolar 2010/2011: 

     <> 12.06.2010 - Subiecte pentru testul de departajare (română şi matematică): Test_V_2009_2010.pdf

     <> 12.06.2010 - Rezultatele testului de departajare:  Rezultate_Test_V_2009_2010.pdf

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!