Admitere clasa a V-a

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2019/2020, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă.  

 

Detalii privind înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2019/2020  

 

Rezultate la contestații: Rezultate_contestatii_clasa_V_CNGL_2019.pdf 

Rezultate finale după contestații: Rezultate_finale_clasa_V_CNGL_2019.pdf

Semnificația rezultatelor finale:

Admis - elev care va fi înscris în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2019-2020

Rezervă - elev care va fi înscris în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2019-2020 dacă nu se prezintă/se transferă vreun elev admis

Respins - elev care nu va fi înscris în clasa a V-a la CNGL în anul școlar 2019-2020

Rezultatele sunt valabile pentru anul școlar 2019-2020

Elevii declarați admiși trebuie să se prezinte la CNGL în prima zi a anului școlar 2019-2020

Felicitări și succes!

Rezultate înainte de contestații: Rezultate_initiale_clasa_V_CNGL_2019.pdf 

Eventualele contestații la probele scrise din cadrul Testului din Limba și literatura română și Matematică se depun:

Joi 20.06.2019, în intervalul 08:00 12:00, la sala 1, parter, Corp B (intrarea se face prin curte)

Eventualele contestații se depun de părinți, utilizând un formular tipizat pus la dispoziție la sala 1, parter, Corp

Atenție!

Reevaluarea lucrărilor scrise contestate la Limba și literatura română/Matematică poate conduce la

creșterea sau scăderea punctajului acordat la evaluarea inițială în următoarele condiții:

Punctajul obținut la evaluarea inițială

Condiții privind modificarea punctajului prin reevaluare

Mai mic decât

 95 de puncte

Dacă diferența dintre evaluarea inițială și reevaluare este mai mare sau egală cu 5 puncte, se acordă punctajul de la reevaluare. În caz contrar, rămâne punctajul de la evaluarea inițială 

Mai mare sau egal cu

95 de puncte

Indiferent de diferența dintre evaluarea inițială și reevaluare, se acordă punctajul de la reevaluare 

 

Subiecte și bareme:

Test romana 2019 cls V subiect 2.pdf 

Test romana 2019 cls V barem 2.pdf

Test matem 2019 cls V subiect 2.pdf

Test matem 2019 cls V barem 2.pdf

 

Nu au fost înregistrate contestații la proba scrisă la Testul de Limba engleză. Rezultatele publicate anterior devin finale pentru Testul de Limba engleză.

Rezultate la Testul de Limba engleză înainte de contestații: Rezultate_initiale_test_engleza_clasa_V_CNGL.pdf 

Toți elevii participanți au fost declarat promovați

Se organizează Testul de departajare din Limba și literatura română și Matematică, miercuri, 19.06.2019

- La Testul de Limba engleză se pot depune contestații:

  - marți, 18.06.2019, intervalul 18:45-20:45

  - miercuri, 19.06.2019, intervalul 08:00-09:00

- Rezultatele finale ale Testului de Limba engleză se afișează miercuri, 19.06.2019

 

[Cele mai importante informații și date sunt cuprinse și în documentul: Informatii admitere clasa a V-a 2019-2020.pdf

Perioada de înscriere: 27.05.2019 - 07.06.2019 

Acte necesare pentru înscriere:

 - cerere de înscriere, conform formularului: Cerere de inscriere clasa a V-a 2019-2020.pdf  (se poate obţine tipărit de la Secretariat);

 - copie după certificatul de naştere;

 - adeverinţă medicală, inclusiv dovada vaccinărilor.

Actele se depun la secretariat în zilele de lucru din perioada de înscriere în intervalul 09:00 - 15:00.

Notă: În cererea de înscriere se solicită precizarea manualelor de limba engleză datorită prevederilor din Anexa 2 la OMEN 4797/2017. Informațiile solicitate le puteți obține de la unitatea de învățământ unde a studiat în clasele III-IV fiica/fiul dumneavoastră. În cazul în care nu sunt precizate informațiile despre manuale, fiica/fiul dumneavoastră va decide în timpul probei orale de limba engleză din ce set extrage biletul (vedeți precizările subliniate la conținutul Testului de competențe lingvistice în limba engleză). 

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea examinării elevilor pentru înscrierea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu: Procedura_operationala_V.pdf 

Condiții:

1. Toți elevii care solicită înscrierea în clasa a V-a în anul școlar 2019-2020 la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu vor susține un Test de competențe lingvistice în limba engleză (scris și oral) eliminatoriu. Rezultatul testului se exprimă prin „promovat” sau „respins”. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte (echivalent nota 5) rezultat prin însumarea punctajelor de la proba orală și proba scrisă (împărțit la 10 pentru nota echivalentă). Elevii care nu obțin minim 50 de puncte (echivalent nota 5) la Testul de competențe lingvistice în limba engleză sunt declarați „respinși” și nu pot fi înscriși în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL.

2. În cazul în care numărul de elevi declarați promovați la Testul de competențe lingvistice în limba engleză depășește numărul de locuri oferite, se organizează un Test de limba și literatura română și matematică. În această situație:

2.1. Înscrierea în clasa a V-a se va face în ordinea descrescătoare a punctajului total obținut la Testul de limba și literatura română și matematică, până la ocuparea celor 60 de locuri.

2.2. În cazul punctajelor egale pe ultimul loc se aplică următoarele criterii de departajare:

a) punctajul obținut la proba scrisă la matematică;

b) punctajul obținut la proba scrisă la limba și literatura română;

c) punctajul obținut la proba scrisă la limba engleză;

d) punctajul obținut la proba orală la limba engleză.

În cazul în care nu se poate realiza departajarea pe baza criteriilor menționate, sunt admiși toți elevii de pe ultimul loc, peste numărul de locuri oferite, cu aprobarea IȘJ Sibiu.

 

Detalii privind Testul de competențe lingvistice în limba engleză:

- Data: marți, 18.06.2019

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 12:00 însoțiți de un părinte (intrarea în săli până la ora 12:30)

  - 13:00-14:00 proba scrisă

  - Proba orală începe la ora 14:30

  - Eventualele contestații la proba scrisă se depun la Secretariatul CNGL:

    - marți, 18.06.2019 în interval de 2 ore de la publicarea rezultatelor

    - miercuri, 19.06.2019, în intervalul 08:00-09:00 

  - Repartiția elevilor pe săli:

    - Proba scrisă: Repartitie_sali_clasa_V_CNGL.pdf 

    - Proba orală: Repartitie_ORAL_clasa_V_CNGL.pdf  

- Conținut (citat din Anexa 2 la OMEN 4797/2017):

„Proba orală
a) Etapa I - lecturarea cu voce tare a unui text în limba engleză. Textul înscris pe biletul de testare trebuie să fie selectat din unul dintre manualele alternative pentru clasele a III-a şi a IV-a. Lecturarea textului este urmată de formularea de răspunsuri la 2-3 întrebări înscrise pe biletul de testare, răspunsuri care să dovedească înţelegerea globală şi detaliată a textului.
b) Etapa a II-a - realizarea unui dialog interactiv (elev-elev) pe o temă dată, având unul dintre membrii comisiei drept moderator.
Biletele necesare pentru proba orală vor fi elaborate astfel:
- pentru etapa I - un set de bilete (grupate conform manualelor alternative aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale) conţinând fiecare un text de 50-75 de cuvinte şi 2-3 întrebări de verificare a înţelegerii globale şi detaliate a textului respectiv. Elevul extrage un bilet din setul de bilete care corespunde manualului studiat la clasă sau, dacă doreşte, din setul care corespunde altui manual;
- pentru etapa a II-a - un set de bilete conţinând subiecte de interacţiune verbală în conformitate cu programa şcolară pentru clasele a III-a şi a IV-a. Elevii (în perechi numite de comisie) extrag un bilet pentru fiecare pereche, pregătesc interacţiunea verbală timp de 3-5 minute şi apoi revin în faţa comisiei pentru a prezenta conversaţia.

Proba scrisă - timp de lucru - 1 oră
Proba scrisă presupune redactarea unui text de 50-75 de cuvinte pe o temă dată şi care să demonstreze capacitatea de exprimare în scris şi însuşirea principalelor funcţii/acte de limbaj, conform nivelului A1 prevăzut de programele şcolare pentru clasele a III-a şi a IV-a.”

Punctaje maxime acordate pe probe la Testul de competențe lingvistice în limba engleză:

- Etapa I din proba orală: 50 de puncte

- Etapa a II-a din proba orală: 25 de puncte

- Proba scrisă: 25 de puncte

(v. Procedura Test admitere cls. V intensiv MEN.pdf)

Punctaj minim de promovare Testului de competențe lingvistice în limba engleză cumulat scris și oral: 50 de puncte din 100

- Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

   - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev/copie după certificatul de naștere și instrumente de scris

   - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

   - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare/calcul

   - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

   - Pentru proba orală, cu excepția primei grupe (14:30) elevii se vor prezenta cu 30 de minute înainte de ora planificată

   - Elevii pot să aștepte pentru proba orală în curte sau, dacă plouă, în sălile de la et. I unde au susținut proba scrisă

   - Este interzis accesul părinților în sălile de examen sau pe holul din fața sălii de examen

 

Detalii privind Testul de limba și literatura română și matematică:

- Data: miercuri, 19.06.2019

- Program:

  - Elevii se vor prezenta la ora 09:00 însoțiți de un părinte (intrarea în săli până la ora 09:30)

  - 10:00-10:50 proba scrisă la limba și literatura română

  - 10:50-11:00 pauză (elevii nu părăsesc incinta CNGL)

  - 11:00-11:50 proba scrisă la matematică

  - Repartiția elevilor pe săli: (se actualizează cu 48 de ore înainte de organizarea probei)  

  - Elevi care au solicitat echivalarea rezultatelor de la CGL Junior: (se actualizează cu 48 de ore înainte de organizarea probei)  

  - Eventualele contestații se depun după publicarea rezultatelor (data și intervalul orar se actualizează ulterior)

- Conținut: conform programelor școlare pentru învățământul primar, cu accent pe clasele a III-a și a IV-a 

Punctaje maxime acordate pe probe la Testul de limba și literatura română și matematică:

- Proba scrisă la Limba și literatura română: 100 de puncte (10 puncte din oficiu)

Proba scrisă la Matematică: 100 de puncte (10 puncte din oficiu)

- Alte informații importante pentru elevi și părinți:     

   - Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și instrumente de scris

   - La proba scrisă, lucrarea se redactează cu pastă/cerneală de culoare albastră

   - Desenele se realizează cu creion cu mină neagră

   - Este interzisă intrarea în săli cu materiale ajutătoare și/sau mijloace electronice de comunicare

   - Frauda sau tentativa de fraudă atrage după sine eliminarea din examen

   - Este interzis accesul părinților în săli, respectiv pe holuri în timpul pauzei

 

Pentru elevii de clasa a IV-a care au participat la ediția din acest an școlar a Concursului „Gheorghe Lazăr Junior”:

Părinții pot solicita în scris (Cerere_recunoastere_rezultate.pdfrecunoașterea rezultatelor obținute la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior” pentru Testul de limba și literatura română și matematică. În acest caz, elevii nu mai trebuie să se prezinte la Testul de limba și literatura română și matematică.

Elevii pot participa ȘI la Testul de limba și literatura română și matematică. În acest caz, elevii vor candida automat pe baza punctajului cel mai mare obținut: fie cel de la Concursul „Gheorghe Lazăr Junior”, fie cel obținut la Testul de limba și literatura română și matematică.

Succes! Vă așteptăm cu drag în clasa a V-a!

Urmăriți această pagină pentru actualizări. Pentru întrebări sau solicitarea de lămuriri suplimentare, vă rugăm folosiți pagina Contact sau adresa de e-mail cnglazar@gmail.com.

 

Exemple de subiecte pentru Testul de limba și literatura română și matematică

2018-2019

Romana_subiect_barem.pdf 

Matematica_subiect_barem.pdf 

2014-2015

Test_V_2014_2015.pdf 

2011-2012

Test_V_2011_2012.pdf

2010-2011

Test_V_2010_2011.pdf  

2009-2010

Test_V_2009_2010.pdf   

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!