Admitere

 

Înscrierea în clasa a V-a

 

Absolvenţii clasei a IV-a din orice şcoală din Sibiu se pot înscrie în clasa a V-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”. Pentru anul şcolar 2012/2013, Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” are aprobate în planul de şcolarizare două clase de a V-a. Pentru ambele clase se asigură pregătire intensivă în limba engleză şi ore de utilizare a calculatorului. Limba modernă II se decide între limba germană şi limba franceză, în funcţie de opţiunea majorităţii elevilor pentru fiecare clasă.

  

Toate clasele de gimnaziu din Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” studiază cu program de dimineaţă. Clasele de gimnaziu funcţionează în noul corp de clădire de la Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, inaugurat în 29.05.2009. Toate sălile de clasă sunt dotate cu mobilier nou, iar clădirea dispune de încălzire centrală şi grupuri sanitare proprii.

 

Pentru detalii - urmăriţi pagina Admitere clasa a V-a

 

Admiterea în clasa a IX-a 

 

Admiterea în clasa a IX-a se organizează conform reglementărilor stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Diriginţii claselor a VIII-a şi conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia de a informa elevii şi părinţii acestora privind metodologia şi calendarul admiterii în clasa a IX-a.

 

Numărul de locuri şi numărul de clase de a IX-a pe profiluri şi specializări oferite de Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” pentru fiecare an şcolar sunt publicate în pagina Plan de şcolarizare.

 

Pentru detalii - urmăriţi pagina Admitere clasa a IX-a.

 

Reveniţi la această pagină pentru noutăţi! Vă aşteptăm şi vă dorim succes!